Logo CAND

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai - 24/10/2022 15:04 936 0
Trong thời gian qua, hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan, ban, ngành quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt được những kết quả khả quan, cơ bản đáp ứng yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giám định tư pháp còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác phối hợp giữa các cơ quan có lúc chưa đồng bộ, một số cơ quan chuyên môn chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác giám định tư pháp theo quy định của pháp luật; một số lĩnh vực vẫn còn thiếu giám định viên tư pháp như: Xây dựng, Công Thương, Du lịch...; việc thu hút nguồn nhân lực và xã hội hóa trong lĩnh vực này chưa thuận lợi; trang thiết bị trong lĩnh vực giám định tư pháp bảo đảm cho hoạt động giám định còn hạn chế.
         
Để khắc phục những bất cập trong thời gian qua, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Giám định tư pháp năm 2012; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020); đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ giám định viên tư pháp, tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động công tác giám định tư pháp, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay (Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký bàn hành Công văn số 6097/UBND-NC ngày 20/10/2022).

         
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành thuộc tỉnh tăng cường, nâng cao tinh thần trách nhiệm và quan tâm hơn nữa đối với công tác quản lý giám định tư pháp và quản lý hoạt động của giám định viên tư pháp thuộc lĩnh vực ngành quản lý; tăng cường chỉ đạo giám định viên tư pháp của ngành mình thực hiện đúng quy định về thời hạn giám định khi các cơ quan tố tụng trưng cầu để bảo đảm tính đồng bộ, tương thích về thời gian trưng cầu giám định với quy định của pháp luật về tố tụng; có giải pháp, biện pháp để khắc phục tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, thực hiện giám định trong thời gian qua theo đề nghị của cơ quan trưng cầu giám định, gây ảnh hưởng đến tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc trên lĩnh vực đất đai, tài chính, tài sản. Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện rà soát, kiện toàn thường xuyên giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý. Lập danh sách giám định viên tư pháp thuộc trường hợp miễn nhiệm theo quy định tại Điều 10 Luật Giám định tư pháp (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều giám định tư pháp) trình Chủ tịch UBND tỉnh miễn nhiệm theo quy định, đồng thời đề cử người đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm thay thế.

         
Rà soát danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; kịp thời cập nhật, lập danh sách có nội dung điều chỉnh về sự thay đổi thông tin liên quan gửi Sở Tư pháp trình UBND tỉnh điều chỉnh danh sách và thông báo cho Bộ Tư pháp theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 1, Nghị định 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ).

         
Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho giám định viên tư pháp thuộc lĩnh vực ngành quản lý; lựa chọn và cử giám định viên tư pháp tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ, ngành Trung ương tổ chức, đồng thời chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình và chịu trách nhiệm về chất lượng hoạt động của giám định viên do ngành quản lý; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

         
Tích cực phối hợp với người trưng cầu giám định trong quá trình tiếp nhận trưng cầu, thực hiện giám định để hoàn thành tốt nhiệm vụ, hạn chế việc từ chối giám định theo trưng cầu của người trưng cầu giám định; đề xuất trang thiết bị, phương tiện giám định và điều kiện vật chất cần thiết khác cho cá nhân, tổ chức giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý để báo cáo UBND tỉnh xem xét.

       
Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật chung về giám định tư pháp cho cán bộ, công chức quản lý nhà nước về giám định tư pháp, giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc. Tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế, có giải pháp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền khắc phục. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh trong việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp, cập nhật, lập danh sách, trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh sách người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; thực hiện báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định. Phối hợp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác giám định tư pháp của thủ trưởng các sở, ngành; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh biện pháp thực hiện đối với các sở, ngành được đôn đốc, nhắc nhở thường xuyên nhưng không thực hiện tốt công tác quản lý và phối hợp trong hoạt động giám định tư pháp của ngành mình quản lý; kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giám định tư pháp theo quy định của pháp luật.

         
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan tố tụng căn cứ danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh để lựa chọn, quyết định việc trưng cầu giám định. Thường xuyên, tích cực phối hợp, hỗ trợ cá nhân, tổ chức được trưng cầu thực hiện giám định để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giám định tư pháp.

Tác giả bài viết: Thiên Trúc - BTC Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây