Logo CAND

VBPL khác liên quan đến LL CAND

Công an tỉnh phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5.

Công an tỉnh phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5.

 •   24/11/2023 10:05:57 PM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh về việc phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 3319/KH-CAT-PV01 ngày 13/10/2023 của Giám đốc Công an tỉnh về việc phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an tỉnh.
Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Căn cước công dân phục vụ công tác quản lý cư trú trong giai đoạn hiện nay.

Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Căn cước công dân phục vụ công tác quản lý cư trú trong giai đoạn hiện nay.

 •   22/11/2023 09:39:18 AM
 •   Đã xem: 292
 •   Phản hồi: 0
Luật Căn cước công dân (CCCD) năm 2014 được Quốc hội khóa XIII thông qua đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác lập pháp của Nhà nước ta, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao dịch của Nhân dân, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ Công an, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội khi Luật CCCD ra đời.
Tài liệu các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 6.

Tài liệu các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 6.

 •   09/10/2023 08:49:34 PM
 •   Đã xem: 10399
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kết luận số 19-KL/TW, ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Kế hoạch số 437/KH-CAT-V03, ngày 22/8/2023 của Bộ Công an chỉnh lý, hoàn thiện, tuyên truyền dự án Luật Căn cước và dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Quyết định số 2646/QĐ-UBND, ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Bình Định; Kế hoạch số 2367/KH-CAT-PV01, ngày 26/7/2023 của Công an tỉnh thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” năm 2023 trong Công an tỉnh;
Công an tỉnh Bình Định triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Công an tỉnh Bình Định triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

 •   31/08/2023 08:42:19 AM
 •   Đã xem: 556
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 947/QĐ-TTg, ngày 12/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (gọi tắt là Luật); Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5931/UBND-NC, ngày 18/8/2023 giao Công an tỉnh chủ trì triển khai thực hiện Quyết định số 947/QĐ-TTg, ngày 12/8/2023 theo thẩm quyền; Quyết định số 5661/QĐ-BCA-V03, ngày 16/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trong Công an nhân dân, Công an tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch số 2735/KH-CAT-PV01, ngày 29/8/2023 về việc triển khai thi hành Luật trong Công an tỉnh.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây