XD phong cách Bản lĩnh, nhân văn

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần (11/4/2022 – 16/4/2022)

Thứ hai - 18/04/2022 15:13 297 0
Bảo đảm an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân (CAND); đẩy mạnh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc… là những nội dung chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ ngày 11/4/2022 – 16/4/2022.
Bảo đảm an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển vùng

Quán triệt các quan điểm, nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, trực tiếp là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để sớm đưa Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển vùng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Công an tập trung triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, không để các đối tượng có điều kiện hoạt động. Tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, xuyên biên giới, tội phạm hình sự, tội phạm trên lĩnh vực kinh tế... Củng cố vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội và các ban, bộ, ngành phát huy cao độ hiệu quả của hợp tác quốc tế về an ninh, trật tự trong phòng ngừa, xử lý từ sớm, từ xa mọi yếu tố tiềm ẩn, phức tạp, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm… http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/bo-chinh-tri-to-chuc-hoi-nghi-toan-quoc-quan-triet-va-trien-khai-nghi-quyet-so-11-nqtw-t31517.html

 

a1
Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW.

Triển khai hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình, tham mưu với cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo các cấp, ngành tham gia các giải pháp phòng, chống tội phạm ma tuý; chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trên tuyến; kiểm soát tuyến biên giới và các tuyến, địa bàn khác ở trong nước. Tăng cường phòng ngừa từ sớm, từ xa; tập trung đấu tranh, trấn áp quyết liệt, hiệu quả với tội phạm ma túy hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia từ nước ngoài vào Việt Nam và đi các tuyến, địa bàn khác tiêu thụ. Triệt xóa các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, các tụ điểm tập kết ma túy ở khu vực biên giới… Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; thu hồi triệt để tài sản do tham nhũng mà có… Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan tăng cường công tác nắm tình hình thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi đưa tin thất thiệt không chính xác gây mất an ninh, an toàn thị trường. Đồng thời, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến sản xuất, nhập khẩu, buôn bán và phân phối xăng dầu...

Cũng trong tuần qua, để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến giao thông được an toàn và thuận lợi dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, Bộ Công an triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, nhất là tại thành phố lớn và các tuyến giao thông trọng điểm; tuyệt đối không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông.

Đưa công tác dân vận đi vào cuộc sống thực chất và hiệu quả hơn nữa

Nhằm đưa nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng về công tác dân vận của hệ thống chính trị đi vào cuộc sống một cách thực chất và hiệu quả hơn nữa, Bộ Công an đề nghị lực lượng CAND và Ban Dân vận các cấp tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, những thông tin và luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực hiện công tác dân vận. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn kỹ năng công tác dân vận cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thuộc lực lượng CAND và Ban Dân vận các cấp; đặc biệt là lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở… http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-luc-luong-cong-an/tin-hoat-dong-cua-bo/bo-cong-an-va-ban-dan-van-trung-uong-ky-ket-chuong-trinh-phoi-hop-giai-doan-2022--2026-d2-t31500.html
 

a2

Bộ trưởng Tô Lâm và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Bộ Công an và Ban Dân vận Trung ương giai đoạn 2022 – 2026.

Lực lượng CAND đẩy mạnh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Để Đề án CAND Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ) đạt hiệu quả cao, Bộ Công an yêu cầu Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đưa các sỹ quan tham gia hoạt động GGHB LHQ đã được LHQ lựa chọn; phối hợp với Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan hoàn thiện quy trình cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình LHQ. Phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương xây dựng tiêu chí tuyển chọn nguồn cán bộ từ các đơn vị, địa phương tham gia hoạt động GGHB và tập trung vào việc chuẩn bị nguồn cán bộ; chủ động đào tạo, huấn luyện đáp ứng các tiêu chí của LHQ, sẵn sàng tham gia thi tuyển các vị trí Cảnh sát tại các Phái bộ GGHB LHQ, các vị trí Cảnh sát trụ sở LHQ; đề xuất về chính sách đối với số cán bộ tham gia lực lượng GGHB LHQ. http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-luc-luong-cong-an/tin-hoat-dong-cua-bo/bo-cong-an-day-manh-tham-gia-hoat-dong-gin-giu-hoa-binh-lien-hop-quoc-d2-t31501.html
 

a3
Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng các cán bộ đạt tiêu chuẩn tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Nâng cao hiệu quả xây dựng, thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND

Nhằm phát huy dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND, Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các Thông tư của Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ; triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong CAND, gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực công tác công an; đặc biệt triển khai cung cấp các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4; triển khai vận hành hiệu quả Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và việc cấp, quản lý căn cước công dân... http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/phat-huy-dan-chu-o-co-so-gan-voi-xay-dung-luc-luong-cand-cach-mang-chinh-quy-tinh-nhue-hien-dai-d17-t31489.html
 

a4

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội nghị quán triệt công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND.


Bảo đảm cơ sở vật chất và trang bị cho lực lượng Công an xã

Với mục tiêu bảo đảm tốt nhất các điều kiện phục vụ công tác và chiến đấu của lực lượng Công an xã, Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổng hợp tình hình, kết quả xây dựng Công an xã trên toàn quốc; chú trọng kết quả thực hiện công tác bảo đảm trang bị, cơ sở vật chất và nhà ở cho đội ngũ Công an xã chính quy; từ đó tổng hợp, đánh giá những địa phương có kết quả tốt để nhân rộng mô hình, cách thức triển khai. Định hướng đến năm 2023 phải đảm bảo được chỗ ăn ở, nghỉ ngơi cho lực lượng Công an xã trước, sau đó tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh cơ sở vật chất định hướng đến năm 2030… Tổ chức khảo sát, rà soát, tổng hợp thực tế cơ sở vật chất, nhà đất, điều kiện ăn ở, sinh hoạt, công tác, trang bị, công cụ hỗ trợ của Công an xã hiện nay. Phối hợp với các sở, ban ngành chức năng báo cáo Ủy ban nhân dân các cấp hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, trụ sở làm việc cho lực lượng Công an xã. http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/bao-dam-nha-o-va-trang-bi-cho-luc-luong-cong-an-xa-d17-t31491.html

 


Ban Biên tập
Cổng TTĐT BCA

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây