Chủ động, nêu gương, kỷ cương

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần (15/10/2021 - 22/10/2021)

Thứ bảy - 23/10/2021 08:16 620 0
Tích cực tham gia xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; tiếp tục xây dựng Công an cấp huyện toàn diện, Công an xã, thị trấn chính quy; điều động cán bộ cơ quan Bộ đến công tác tại các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT); tăng cường phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trong và sau đại dịch COVID-19; chủ động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân ứng phó với thiên tai; hoàn thiện cở sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ)… là những nội dung chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị về xây dựng Công an cấp huyện toàn diện và xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị về xây dựng Công an cấp huyện toàn diện và xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

Đảng ủy Công an Trung ương chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo Đề án trong CAND về xây dựng 02 chuyên đề Đảng ủy Công an Trung ương được phân công chủ trì: Cải cách tư pháp trong cơ quan điều tra đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và Đổi mới công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng 25 chuyên đề khác theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung ương. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở chính trị, khoa học trong việc hoàn thiện Nhà nước pháp quyền ở nước ta thời gian tới. Do đó, yêu cầu Ban Chỉ đạo Đề án trong CAND, Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, tổ chức nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng; chú trọng lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài ngành để triển khai các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Tăng cường phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trong và sau đại dịch COVID-19

Lãnh đạo Bộ Công an làm việc với Công an các tỉnh, thành phố phía Nam và miền Trung (TP. Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, An Giang, Sóc Trăng…), trong đó yêu cầu tiếp tục quán triệt các nội dung phương án “Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong và sau đại dịch COVID-19”. Cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của lực lượng CAND trong giai đoạn mới; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, nắm chắc và dự báo sát đúng tình hình từ xa, từ sớm, từ cơ sở để chủ động đấu tranh nhằm loại trừ nguy cơ các thế lực thù địch, phản động, tội phạm lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp; tiếp tục hoàn thiện hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và góp phần thực hiện các nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái “bình thường mới”.

Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Kế hoạch “Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm ANTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới của lực lượng CAND” nhằm tăng cường thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về diễn biến, tình hình phòng, chống dịch COVID-19 gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo đà thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác có hiệu quả làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp để xuyên tạc, kích động, chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, lôi kéo quần chúng gây rối an ninh, trật tự xã hội.

Tiếp tục xây dựng Công an cấp huyện toàn diện, Công an xã, thị trấn chính quy

Công an các đơn vị, địa phương chú trọng công tác nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở; tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh, toàn diện; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng, chất lượng công tác của lực lượng Công an cấp xã, thị trấn; đảm bảo chế độ chính sách đối với Công an xã, thị trấn chính quy, Công an bán chuyên trách; xây dựng CAND đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Tăng cường gần 400 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ về các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về ANTT

Đây là kết quả thực hiện chủ trương tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ở các cấp Công an và xây dựng Công an xã chính quy theo Kế hoạch của Bộ Công an. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cán bộ được điều động về Công an xã biên giới trọng điểm, phức tạp về ANTT cần khẩn trương khắc phục khó khăn, sớm hòa nhập với môi trường công tác mới và bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ được giao; gương mẫu trong lời nói, hành động, tác phong công tác, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần phục vụ nhân dân với phương châm hành động “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, tích cực phối hợp với các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở. Triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng CAND với chủ đề “Tận tụy, gắn bó, thân thiện, an toàn và an dân” tại địa bàn cơ sở.

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của lực lượng CSCĐ

Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trình bày Tờ trình về dự án Luật CSCĐ; khẳng định việc xây dựng dự án Luật CSCĐ là cần thiết, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của Hiến pháp năm 2013 về việc luật hóa các quy định hạn chế quyền con người, quyền công dân; thống nhất với các quy định của pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và xây dựng lực lượng CSCĐ; luật hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng CSCĐ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đảm bảo phù hợp với tính chất đặc thù của CSCĐ và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; giải quyết một số vấn đề bất cập của Pháp lệnh CSCĐ; phù hợp với yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước.

Quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư

Tại Hội nghị quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu các cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phát huy trách nhiệm, thực hiện tốt các nội dung được quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo cấp dưới trong phạm vi phụ trách cùng thực hiện, góp phần xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới…

Nâng cao chất lượng thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2016 – 2021, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chỉ đạo Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chủ động phối hợp với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tiếp tục tập trung rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt trong lĩnh vực thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.

Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai

Bộ Công an ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã trong CAND. Qua đó tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu của lực lượng CAND trong công tác phòng, chống thiên tai; chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai từ cơ sở theo đúng phương châm “4 tại chỗ”.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, Văn phòng Bộ Công an ban hành Công điện số 10/CĐ-V01 đề nghị Ban Chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Công an một số đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ Công an về công tác ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an cấp xã trong ứng phó với thiên tai, nhất là trong công tác nắm hộ, nắm người, tuyên truyền, vận động nhân dân phòng tránh thiên tai; di dời, sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không bảo đảm an toàn; tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; giúp nhân dân khắc phục hậu quả, thiệt hại do thiên tai; giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở.

 


Ban Biên tập Cổng TTĐT Bộ Công an

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây