Chủ động, nêu gương, kỷ cương

Chỉ đạo điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 25/12 - 30/12/2022.

Thứ hai - 02/01/2023 20:57 155 0
Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong Công an nhân dân; xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị từ sớm, sát với nhu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu; đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phải được thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho lực lượng Công an xã, thị trấn… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 25/12-30/12/2022.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong Công an nhân dân

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí trong lực lượng Công an nhân dân năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh, năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong Công an nhân dân phải được tiến hành đồng bộ, gắn liền với việc thực hiện 03 giải pháp trọng tâm “đột phá” năm 2023 của lực lượng Công an nhân dân và phương châm hành động “Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, trọng tâm là hiện đại về con người, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ Công an vừa hồng, vừa chuyên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

3491678e6b6ab334ea7b3 640x484
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí trong lực lượng Công an nhân dân năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các phiên họp; kiến nghị, đề xuất đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý đối với những vụ án tham nhũng lớn, dư luận quan tâm với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị từ sớm, sát với nhu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu

img 4050 640x436
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của Cục trang bị và kho vận.

Giao nhiệm vụ cho lực lượng hậu cần, lãnh đạo Bộ yêu cầu cần chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị từ sớm, sát với nhu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân. Tập trung tham mưu với Bộ để khẩn trương ban hành các Thông tư quy định về tiêu chuẩn, định mức để hướng dẫn tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ trong lực lượng Công an nhân dân. Khẩn trương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về quản lý trang thiết bị, phương tiện…đẩy nhanh tiến độ tham mưu và triển khai thực hiện các dự án, đề án; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương trong quản lý trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình tham mưu với Bộ từ đề xuất kế hoạch mua sắm đến tổ chức triển khai thực hiện.

 Làm tốt hơn nữa các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

165 thu truong phat bieu 640x466
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Quan tâm và làm tốt hơn nữa các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, là chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túyĐây là vấn đề có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác tấn công trấn áp tội phạm ma túy, nhất là triệt phá các tổ chức, đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài… thực hiện tốt vai trò hướng dẫn địa phương trong xác định điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn, kinh nghiệm của các địa phương. Nếu để xảy ra phức tạp về điểm, tụ điểm về ma túy trách nhiệm trước hết là người đứng đầu và lực lượng Công an cơ sở, địa bàn cơ sở.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phải được thực hiện đồng bộ, mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương cần làm đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, quy trình, quy định công tác. Cùng với đó, tập trung tham mưu chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Công an nhân dân tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt… Tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác nắm tình hình. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

img 2236 640x435
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng tập thể Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Đối với Thanh tra Bộ, cần phát huy tối đa những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2022, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch về công tác thanh tra năm 2023 của lực lượng Công an nhân dân. Trong đó, phải tuyệt đối chấp hành và thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định, nguyên tắc, về nghiệp vụ thanh tra; thực hiện tốt công tác thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, luôn đảm bảo tính minh bạch, liêm khiết trong kết quả các cuộc thanh tra, nâng cao chất lượng cho từng cuộc thanh tra. 

Đảm bảo điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho cán bộ Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu

Thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lãnh đạo Bộ đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tục tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; trong đó, quyết liệt thực hiện với mục tiêu đến năm 2023, 100% Công an xã, thị trấn hoàn thành việc xây dựng nhà ở doanh trại cho cán bộ, chiến sỹ. Các đơn vị có chức năng tiếp tục tổng hợp tình hình chung về kết quả xây dựng Công an xã, thị trấn trên toàn quốc, thường xuyên báo cáo lãnh đạo Bộ để chỉ đạo kịp thời.

bt phat bieu 640x391
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị trực tuyến với Công an các địa phương về việc xây dựng Nhà ở công vụ (nhà ở doanh trại) cho Công an xã, thị trấn trên toàn quốc.

Trong đó, lưu ý việc đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm trang bị, cơ sở vật chất và nhà ở doanh trại cho đội ngũ Công an xã, thị trấn; Công an các đơn vị, địa phương; khẩn trương hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt Đề án tổng thể đảm bảo cơ sở vật chất, xây dựng trụ sở đối với Công an xã, thị trấn; tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quy hoạch địa điểm, bố trí kinh phí đầu tư hoàn chỉnh nhà ở doanh trại cho Công an cấp xã, thị trấn…

Lan tỏa hơn nữa chiến công và những học kinh nghiệm trong công tác phản gián của lực lượng Công an

Phát biểu tại Hội thảo khoa học “Công tác đấu tranh phòng, chống gián điệp biệt kích xâm nhập miền Bắc thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước – Bài học lịch sử, ý nghĩa thời đại”, lãnh đạo Bộ yêu cầu Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tham luận, đóp góp của các đại biểu, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện báo cáo tổng luận Hội thảo theo các chủ đề đã đề cập, để báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phục vụ công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ huy công tác phòng, chống gián điệp trong tình hình mới.
 

img 2295 640x408
Các đại biểu tham dự Hội thảo “Công tác đấu tranh phòng, chống gián điệp biệt kích xâm nhập miền Bắc thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước – Bài học lịch sử, ý nghĩa thời đại”

Công an các đơn vị, địa phương, học viện, trường CAND chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan lồng ghép nội dung tuyên truyền về chiến thắng thầm lặng nhưng hết sức vẻ vang của lực lượng CAND nói chung, lực lượng An ninh nhân dân nói riêng trong các chuyên đề sinh hoạt chính trị và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục sưu tầm, khai thác những tư liệu quý đặc biệt từ những tài liệu, hồi ký của các thế hệ lực lượng CAND tham gia trực tiếp vào cuộc đấu tranh phòng, chống gián điệp biệt kích thời kỳ kháng chiến chống Mỹ để lan tỏa hơn nữa chiến công và những học kinh nghiệm trong công tác phản gián của lực lượng Công an…

* Cũng trong tuần qua, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 tại Công an các địa phương, lãnh đạo Bộ yêu cầu Công an các địa phương cần quán triệt nghiêm túc việc thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới". Khẩn trương tổ chức nghiên cứu thật kỹ, quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2023 và Kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78; bám sát khẩu hiệu hành động “Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, với các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm “đột phá” năm 2023 của Bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh...

(Nguồn: bocongan.gov.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây