Chủ động, nêu gương, kỷ cương

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH CAND NĂM 2022 ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH THUỘC TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thứ tư - 13/04/2022 13:57 2.332 0
Công an tỉnh hướng dẫn tuyển sinh đối với các thí sinh thuộc Ban tuyển sinh Công an tỉnh Bình Định công dân tốt nghiệp trung học phổ thông, chiến sỹ nghĩa vụ đăng ký xét tuyển đại học, trung cấp Công an nhân dân chính quy tuyển mới và tuyển sinh văn hóa trung học phổ thông năm 2022 cụ thể như sau:
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. Thí sinh dự thi thuộc Ban Tuyển sinh Công an tỉnh Bình Định theo phân vùng tuyển sinh chỉ được đăng ký vào các trường:
1.1. Hệ đại học:
- Học viện Chính trị CAND.
- Học viện Quốc tế.
- Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC).
- Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND.
- Học viện An ninh nhân dân (ANND): Ngành An toàn thông tin và gửi đào tạo ngành y khoa tại Học viện Quân y (y khoa không tuyển chỉ tiêu nữ).
- Trường Đại học ANND.
- Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (CSND).
1.2. Hệ trung cấp:
- Trường Đại học PCCC.
- Trường Cao đẳng ANND I.
          - Trường Cao đẳng CSND II.
2. Khu vực tuyển sinh
          - Phía Bắc: Từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra.
- Phía Nam: Từ Thành phố Đà Nẵng trở vào.
Đối với ngành Nghiệp vụ của Trường Đại học ANND, Trường Đại học CSND, Bình Định thuộc phương án điểm xét tuyển theo địa bàn 4 (các tỉnh Nam Trung Bộ), gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.
II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
1. Tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp trung học phổ thông
Thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) Quốc gia; Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, Thông tư số 50 và quy định tại Hướng dẫn này
1.1. Phương thức tuyển sinh, trường áp dụng
          -  Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), quy định của Bộ Công an. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND.
- Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTSAcademic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) theo quy định của Bộ Công an. Áp dụng đối với Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị CAND, ngành Nghiệp vụ An ninh, Nghiệp vụ Cảnh sát.
- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo các tổ hợp (A00, A01,B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả Bài thi tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1, CA2, CA3, CA4), gọi tắt là bài thi Bộ Công an. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND, cụ thể:
+ Xét tuyển đào tạo các ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát gồm tổ hợp A00, A01, C03, D01 và bài thi CA1, CA2.
+ Ngành An toàn thông tin tại Học viện ANND gồm tổ hợp A00, A01 và bài thi: CA1.
+ Các ngành do Học viện Chính trị CAND đào tạo gồm tổ hợp A01, C00, C03, D01 và bài thi CA1, CA2.
+ Các ngành do Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND đào tạo gồm tổ hợp A00, A01 và bài thi CA1.
+ Các ngành do Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đào tạo gồm tổ hợp A00 và bài thi CA1.
+ Ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế gồm tổ hợp A01, D01 và bài thi CA1, CA2.
+ Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Quốc tế gồm tổ hợp D01, D04 và bài thi CA1, CA2, CA3, CA4.
+ Gửi đào tạo đại học ngành Bác sĩ đa khoa gồm tổ hợp B00 và bài thi CA1.
- Trường hợp Bộ Công an không tổ chức thi bài thi Bộ Công an thì xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả học THPT. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND theo tổ hợp tương tự Phương thức 3. Trường hợp Bộ GD&ĐT không tổ chức thi tốt nghiệp và Bộ Công an không tổ chức thi hoặc thí sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh không thể tham gia thi tốt nghiệp THPT, không tham gia thi bài thi Bộ Công an thì căn cứ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và tình hình thực tế, X02 sẽ phối hợp với X01 tham mưu đề xuất xác định chỉ tiêu và tổ chức xét tuyển.
- Trường hợp Phương thức 1 không tuyển đủ chỉ tiêu, thí sinh trúng tuyển theo Phương thức 1 không xác nhận nhập học hoặc thí sinh trúng tuyển trượt tốt nghiệp THPT thì chỉ tiêu chưa tuyển được sẽ chuyển sang xét tuyển theo Phương thức 2 (nếu trường có xét tuyển theo Phương thức 2) và ngược lại hoặc Phương thức 3 (nếu trường không xét tuyển theo Phương thức 2).
- Trường hợp Phương thức 1 và Phương thức 2 không tuyển đủ chỉ tiêu hoặc thí sinh trúng tuyển theo Phương thức 1 và Phương thức 2 không xác nhận nhập học hoặc thí sinh trúng tuyển trượt tốt nghiệp THPT thì chỉ tiêu chưa tuyển được sẽ chuyển hết sang xét tuyển theo Phương thức 3.
* Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại một trường CAND.
1.2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển
1.2.1. Đối tượng
- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an;
- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển;
- Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.
1.2.2. Điều kiện dự tuyển chung
Người dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ GD&ĐT, phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an;
- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển; phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển;
- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND trong thời gian tại ngũ,  hàng năm đều đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”;
- Trong những năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực từ khá trở lên (theo kết luận học bạ). Trong đó:
+ Chiến sĩ nghĩa vụ Công an, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND đạt từ 6,5 điểm trở lên;
+ Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 7,0 điểm trở lên, trường hợp là người dân tộc thiểu số từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 6,5 điểm trở lên;
- Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển trong những năm học THPT hoặc tương đương hạnh kiểm đạt loại khá trở lên, chưa kết hôn, chưa có con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật;
- Tính đến năm dự tuyển, công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển không quá 22 tuổi, trường hợp là người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi;
- Đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của Bộ Công an, theo đó:
Chỉ tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Riêng:
+ Về chiều cao:
/ Chiến sĩ nghĩa vụ Công an, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, chiều cao áp dụng theo tiêu chuẩn chiều cao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại thời điểm tuyển chọn.
/ Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ;
+ Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30;
+ Nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên. Các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt.
1.2.3. Điều kiện dự tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức
Ngoài đảm bảo các điều kiện dự tuyển chung tại mục 1.2.2, thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức phải đáp ứng các điều kiện sau:
1.2.3.1. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 1
- Về giải đoạt được:
+ Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế theo quy định của Bộ GD&ĐT có môn trùng với môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển vào trường CAND được xét tuyển thẳng một trong các trường CAND theo nguyện vọng của thí sinh;
+ Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế theo quy định của Bộ GD&ĐT được xét tuyển thẳng một trong các trường CAND theo nguyện vọng của thí sinh;
+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Toán, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Văn học, Tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào một trong các trường: Học viện ANND, Trường Đại học ANND, Trường Đại học CSND;
+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Toán, Vật lý, Lịch sử, Văn học, Địa lý, Tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND;
+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT mônTiếng Anh được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế;
+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Tiếng Trung Quốc được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Quốc tế;
+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn Toán, Hóa học, Sinh học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT một trong các lĩnh vực: Hóa Sinh, Y Sinh và khoa học Sức khỏe, Kthuật Y Sinh, Sinh học tế bào và phân tử, Vi Sinh, Y học chuyển dịch được xét tuyển thẳng vào ngành Y khoa gửi đào tại Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng;
+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh,Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT một trong các lĩnh vực: Hệ thống nhúng, Phần mềm hệ thống được tuyển thẳng vào Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, ngành An toàn thông tin của Học viện ANND.
+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Toán, Vật lý, Hóa học hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT một trong các lĩnh vực: Hóa học, Hệ thống nhúng, Khoa học vật liệu, Vật lý và Thiên n được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học PCCC.
- Tốt nghiệp THPT năm 2022.
1.2.3.2. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 2
- Có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn tính đến ngày 01/07/2022 của một trong các chứng chỉ sau: IELTS (Academic) đạt từ 7.5 trở lên hoặc TOEFL iBT đạt từ 110 trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK cấp 5 trở lên; riêng ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Quốc tế chỉ tiếp nhận thí sinh có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK.
Đối với các thí sinh có dự định thi chứng chỉ quốc tế trên trong thời gian sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký nhưng phải hoàn thành và nộp kết quả về Công an đơn vị, địa phương hoặc về trường CAND trước ngày 01/06/2022.
- Xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi, trong đó, điểm tổng kết môn ngoại ngữ từng năm đạt từ 8.5 điểm trở lên.
Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không.
- Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.
1.2.3.3. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 3
          - Đối với thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh (đăng ký các ngành sử dụng môn tiếng Anh để xét tuyển) hoặc tiếng Trung Quốc (đăng ký các ngành sử dụng môn tiếng Trung Quốc để xét tuyển) nếu có nguyện vọng dự tuyển được sử dụng điểm của môn đó để sơ tuyển. Ví dụ, thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là tiếng Pháp thì vẫn được dự tuyển nhưng thí sinh chỉ được đăng ký tổ hợp xét tuyển vào trường CAND là D01- Toán, Văn, tiếng Anh, A01- Toán, Lý, tiếng Anh; D04- Toán, Văn, tiếng Trung Quốc.
- Đối với thí sinh đang học lớp 12, chưa có đánh giá về học lực, hạnh kiểm năm lớp 12 tại thời điểm sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không;
- Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học;
- Lưu ý:
+ Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ không đảm bảo tiêu chuẩn về học lực để xét tuyển đại học CAND nhưng đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định (đến thời điểm đăng ký dự tuyển) và có nguyện vọng xét tuyển trung cấp CAND, có nguyện vọng xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp khi hoàn thành nghĩa vụ thì vẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và khai nguyện vọng đăng ký tại Cổng dịch vụ tuyển sinh vào 1 học viện, trường đại học CAND theo phân vùng tuyển sinh.
1.2.3.4. Điều kiện đối với các thí sinh ưu tiên cộng điểm khi xét tuyển theo Phương thức 3
- Tiêu chuẩn về giải: Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng theo phương thức 1 nhưng không trúng tuyển theo phương thức 1 có đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo Phương thức 3 và thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT, trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT tương ứng với môn đoạt giải, lĩnh vực đoạt giải để xét tuyển thẳng vào các trường CAND được xác định tại Phương thức 1.
- Tốt nghiệp THPT năm 2022.
* Chỉ tiêu, khối thi, trường tuyển xem tại phụ lục kèm theo.
* LƯU Ý: THỜI HẠN ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN VÀO CÁC TRƯỜNG CAND TRƯỚC NGÀY 28/04/2022. CÁC THÍ SINH LIÊN HỆ CÔNG AN CẤP HUYỆN NƠI ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN.
          2. Xét tuyển trung cấp chính quy tuyển mới
2.1. Đối tượng
2.1.1 Đối tượng, điều kiện xét tuyển thẳng:
- Đối tượng:
+ Thí sinh là con đẻ của liệt sỹ CAND;
+ Thí sinh là con đẻ của thương binh CAND (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên);
+ Thí sinh là con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang trong CAND; thí sinh là con đẻ của Anh hùng Lao động trong CAND;
+ Thí sinh là con đẻ của công dân được công nhận là liệt sĩ hy sinh trong trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ an ninh
- Điều kiện:
+ Đảm bảo các tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 50.
+ Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào trình độ trung cấp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và được X02 thông báo trước khi xét tuyển;
+ Có văn bản đề nghị của Công an các đơn vị, địa phương (kèm hồ sơ minh chứng) gửi về Công an tỉnh, tập hợp gửi X02 thẩm định.
2.1.2. Đối tượng, điều kiện xét tuyển
- Đối tượng: Chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
- Điều kiện:
+ Đảm bảo các tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 50.
+ Đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào 1 học viện, trường đại học CAND trên Cổng dịch vụ tuyển sinh.
+ Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào trình độ trung cấp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và được X02 thông báo trước khi xét tuyển;
+ Có hồ sơ đăng ký dự tuyển do Công an đơn vị, địa phương gửi Công an tỉnh.
2.2. Chỉ tiêu xét tuyển
145 chỉ tiêu (bao gồm cả đối tượng xét tuyển thẳng)
          * Lưu ý: CSNV liên hệ đơn vị công tác để được hướng dẫn cụ thể.
          3. Tuyển sinh đào tạo văn hóa nhỏ tuổi (giáo dục văn hóa bậc THPT)
3.1. Đối tượng, điều kiện tuyển thẳng
          3.1.1. Đối tượng tuyển thẳng
 - Thí sinh là con đẻ của liệt sỹ CAND;
- Thí sinh là con đẻ của thương binh CAND (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên);
- Thí sinh là con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang trong CAND;
- Thí sinh là con đẻ của Anh hùng Lao động trong CAND;
- Thí sinh là con đẻ của công dân được công nhận là liệt sĩ hy sinh trong trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ an ninh.
3.1.2. Điều kiện tuyển thẳng
- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an;
- Tốt nghiệp trung học cơ sở trong năm dự tuyển;
- Xếp loại học lực từ loại khá trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt trong các năm học trung học cơ sở;
- Đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định của Bộ Công an. Chiều cao đạt từ 1m55 trở lên đối với nam, đạt từ 1m50 trở lên đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 19/10 trở lên.

3.2. Đối tượng, điều kiện xét tuyển
3.2.1. Đối tượng xét tuyển
Người dân tộc thiểu số.
3.2.2. Điều kiện
- Thuộc thành phần dân tộc cần tuyển (nếu có) theo từng địa phương;
- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an;
- Tốt nghiệp trung học cơ sở trong năm dự tuyển; Xếp loại học lực từ loại khá trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt trong các năm học trung học cơ sở;
- Đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định của Bộ Công an. Chiều cao đạt từ 1m55 trở lên đối với nam, đạt từ 1m50 trở lên đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 19/10 trở lên;
- Thường trú từ 05 năm trở lên tính đến tháng xét tuyển tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định còn hiệu lực của pháp luật tại các văn bản sau:
+ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025;
+ Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025;
+ Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025;
+ Các quyết định cá thể khác còn hiệu lực quy định nội dung trên.
- Học trung học cơ sở liên tục và tốt nghiệp trung học cơ sở tại trường đóng tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã vùng III, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của pháp luật hoặc tại trường dân tộc nội trú;
- Thông thạo tiếng nói của dân tộc mình hoặc dân tộc thiểu số theo từng vùng, miền của địa phương nơi thường trú.
          3.3. Chỉ tiêu:
Toàn quốc 150 chỉ tiêu (135 nam, 15 nữ).
          * Lưu ý: Học sinh liên hệ Công an nơi đăng ký thường trú để được hướng dẫn cụ thể. Thời hạn đăng ký trước ngày 17/05/2022. 
 
Phụ lục 1
Danh mục
tên trường, ký hiệu trường, mã ngành, chỉ tiêu tuyển sinh
trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới
đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông
thuộc Ban tuyển sinh CA tỉnh Bình Định
 
 
 
 
TT Tên trường/ngành đào tạo/Địa bàn tuyển sinh Ký hiệu trường Ký hiệu ngành Tổng chỉ tiêu Chỉ tiêu theo Phương thức 1 Chỉ tiêu theo Phương thức 2 Chỉ tiêu theo Phương thức 3 Tổ hợp xét tuyển theo Phương thức 3 Mã bài thi đánh giá của Bộ Công an sử dụng để xét tuyển
1 Học viện An ninh nhân dân ANH   450          
1.1 Ngành An toàn thông tin   7480202 50       A00, A01 CA1
  - Phía Nam     25 Nam: 05   Nam: 18; Nữ: 02    
1.2 Y khoa (gửi đào tạo tại Học viện Quân y)   7720101 50       B00 CA1
  - Phía Nam     25 Nam: 05   Nam: 20    
2 Học viện Chính trị CAND HCA   100          
  Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước   7310200         A01, C00, C03, D01 CA1, CA2
  - Phía Nam     50 Nam: 04; Nữ: 01 Nam: 04; Nữ: 01 Nam: 37; Nữ: 03    
3. Trường Đại học An ninh nhân dân ANS   350          
  Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh   7860100         A00, A01, C03, D01 CA1, CA2
  - Địa bàn 4     90 Nam: 07; Nữ: 01 Nam: 08; Nữ: 02 Nam: 66; Nữ: 06    
4 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân CSS 7860100 450          
  Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát             A00, A01, C03, D01 CA1, CA2
  - Địa bàn 4     120 Nam: 10; Nữ: 01 Nam: 11; Nữ: 02 Nam: 87; Nữ: 09    
5. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy     50          
  Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ   7860113         A00 CA1
  - Phía Nam PCS   25 Nam: 05   Nam: 18; Nữ: 02    
6. Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND     100          
  Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần   7480200         A00, A01 CA1
  - Phía Nam HCN   50 Nam: 09; Nữ: 01   Nam: 36; Nữ: 04    
7. Học viện Quốc tế AIS   50          
7.1 - Ngôn ngữ Anh   7220201 30 Nam: 05; Nữ: 05 Nam: 04; Nữ: 04 Nam: 06; Nữ: 06 A01, D01 CA1, CA2
7.2 - Ngôn ngữ Trung quốc   7220204 20 Nam: 03; Nữ: 03 Nam: 03; Nữ: 03 Nam: 04; Nữ: 04 D01, D04 CA1, CA2, CA3, CA4

1. Chi tiết từng địa bàn:
- Không ghi địa bàn: tuyển sinh trong toàn quốc, không phân biệt địa bàn tuyển sinh; Phía Bắc: từ Thừa Thiên-Huế trở ra; Phía Nam: từ Đà Nẵng trở vào.
- Địa bàn 4 gồm: các tỉnh Nam Trung Bộ: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận.
- Học sinh T11: căn cứ theo địa phương sơ tuyển tại thời điểm nhập học vào T11 thì xét tuyển theo địa bàn có địa phương đó.

2. Ký hiệu mã tổ hợp xét tuyển theo quy ước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 
TT Mã tổ hợp Môn
1. A00 Toán, Vật lý, Hóa học
2. A01 Toán, Vật lý, tiếng Anh
3. B00 Toán, Hóa học, Sinh học
4. C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
5. C03 Toán, Ngữ văn, Lịch sử
6. D01 Toán, Ngữ văn, tiếng Anh
7. D04 Toán, Ngữ Văn, tiếng Trung Quốc

3. Ký kiệu mã bài thi đánh giá của Bộ Công an
 
TT Mã bài thi Phần Trắc nghiệm Phần Tự luận
1. CA1 Lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Anh Toán
2. CA2 Lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Anh Ngữ văn
3. CA3 Lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc Toán
4. CA4 Lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc Ngữ văn

4. Ký hiệu nội dung kiểm tra vận động (mỗi thí sinh chọn 02 nội dung kiểm tra)
Nam Nữ
1. Chạy 100 m C1 1. Chạy 100 m C1
2. Chạy 1500m C5 2. Chạy 800m C8
3. Bật xa tại chỗ BX 3. Bật xa tại chỗ BX
4. Co tay xà đơn CT      
 
 
 
Phụ lục 2
Danh mục
tên trường, ký hiệu trường, chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp CAND
chính quy tuyển mới đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ
 
STT Trường Ký hiệu Chỉ tiêu nam Chỉ tiêu nữ Tổ hợp xét tuyển
1 Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
(hệ trung cấp) phía Nam
PC1 23 02 A00
2 Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I
(hệ trung cấp) phía Nam
AN1 27 03 A00, A01, B00, C03, D01, C00, D04
3 Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II
(hệ trung cấp)
CS2 84 06 A00, A01, B00, C03, D01, C00, D04 

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

BÀI ĐĂNG TRONG TUẦN ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây