XD phong cách Bản lĩnh, nhân văn

Thông báo về việc xử lý phương tiện vi phạm hành chính về TTATGT quá thời hạn tạm giữ

Thứ tư - 27/04/2022 09:46 852 0
Thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ và điều tra giải quyết TNGT trên địa bàn Thành phố Quy Nhơn; trong thời gian qua, Công an TP. Quy Nhơn đã tạm giữ 421 phương tiện (có danh sách kèm theo), đến nay đã quá thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm không đến xử lý theo quy định.
Vậy nay, Công an TP. Quy Nhơn thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp các phương tiện trong bảng thống kê đến tại Đội Cảnh sát giao thông Công an TP. Quy Nhơn (Địa chỉ: 32 Lý Thái Tổ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo nếu không ai đến nhận, Công an TP. Quy Nhơn sẽ làm thủ tục tịch thu, bán đấu giá sung công quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật”.
 
STT BIỂN SỐ SỐ MÁY SỐ KHUNG MÀU NHÃN HIỆU SỐ LOẠI DTXL GHI CHÚ
1 77L1-092.59 5C64-548294 RLCS5C640BY548284 Đỏ YAMAHA SIRIUS 110  
2 77X5-1259 VMM9BF-D025073 RLGH125HD7D025073 Đen SYM ATTILA 125  
3 77H6-4767 VTT01JL1P52FMH007362 RRKWCH0UM5XE07362 Đen TQ WAVE 100  
4 77L1-136.55 5C61-103589 RLCS5C6107Y103589 Xanh-trắng YAMAHA SIRIUS 110  
5 KHÔNG KHÔNG KHÔNG Vàng  ĐỘ CHẾ   110  
6 77H7-8186 RPT0S152FMH00093348 RPHWCHSXM6H093348 Xanh TQ WAVE 100  
7 77L2-031.06 E3X9E-615539 RLCUE3240KY227682 Trắng-đen YAMAHA SIRIUS 110  
8 77M8-7476 VTT1P52FMH*163597 VTTDLH0A4TT*163597 Đỏ TQ WAVE 100  
9 77E1-019.43 F425-186077 RLCSCF4EH0B0122117 Nâu SUZUKI HAYATE 125  
10 88G1-320.37 VDEJ0152FMH-013443 RPEXCE9PEGA013443 Đen DETECH WIN 100  
11 92R1-0315 VDEJQ152FMH-P*111489 RPEXXCH8PE9A*111489 Đỏ DETECH WIN 100  
12 77X7-6707 RLGSA10BH7H015461 VMSA2BH-H015461 Đỏ TQ WAVE 100  
13 77M8-3450 VHHJL152FMH-0055962 BỊ MÀI Đỏ TQ WAVE 100  
14 77X2-8300 LC152FMH*02058999* DRL110*01000109 Xanh TQ WAVE 100  
15 34M7-3170 VTH152FMH-008575 RRHQCH4RH6AD08575 Xanh TQ WAVE 100  
16 77X2-0346 VTTJL1P52FMH-M000081 VTTWCH0D4TT390931 Xanh TQ WAVE 100  
17 20L7-0197 5B91-014835 RLCJ5B9107Y014835 Đen YAMAHA JUPITER 110  
18 KHÔNG CT100E-1192628 CT100-51192561 Đỏ HONDA DAELIM 100  
19 77M7-9865 LC150FMH00632344 XS100*800003987 Đen LOCIN DREAM 100  
20 77M5-4597 VTT1P52FMH*115266* VTTWCG022TT*115266 Xanh MAJESTY WAVE 100  
21 79R1-4227 VTT08JL1P152FMH-021757 BỊ CẮT, MÀI Xanh TQ WAVE 100  
22 77L1-273.67 E455-153094 RLSBE4DJ060153095 Đỏ SUZUKI SMASH 110  
23 77S5-5378 HD1P53FMH*Y0061190* DL110*Y0507224 Xanh TQ WAVE 100  
24 77Y1-8398 JC43E-0673395 RLHJC43179Y123963 Đen HONDA WAVE S 110  
25 77X4-9860 VUMYG150FMH109521 BỊ MÀI Đen TQ SIRIUS 100  
26 77L1-172.36 5B11-011833 RLCN5P1108Y011833 Nâu YAMAHA NOUVO 125  
27 77F8-1637 JF24E-0735444 RLHJF2408BY171883 Đỏ HONDA LEAD 125  
28 77X8-6716 VDGZX152FMH-AG*013064* RNDWCH1ND71F13084 Đỏ-đen ANGOX SPARK 100  
29 77L1-163.01 E3X9E-531698 RLCUE3240JY197498 Đen YAMAHA SIRIUS 110  
30 61H4-2600 1P52FMH-310223509 KHÔNG Xanh TQ WAVE 100  
31 77X7-5446 4P83-023650 RLCM4P8308Y23650 Đen YAMAHA ULTIMO 100  
32 54H1-9139 5P11-235226   Đen YAMAHA NOUVO LX 125  
33 77H1-277.64 JFG3E-1113950 RLHJFG305241708 Đỏ-đen HONDA AIRBLADE 125  
34 77Y3-5818 23C1-020996 RLCM23610AY020995 Đồng YAMAHA ULTIMO 100  
35 59G1-820.09 VMVTBA-D018828 RỈ SÉT Đen SYM ATTILA 125  
36 77S6-6474 1P50FMG-3*10766929 VTTHCG012TT*000249* Xanh HALIM WAVE 100  
37 77H6-7651 VMMBC-D046272 RLGH125DD6D046272 Đen SYM ATTILA 125  
38 77X8-5992 1P00MG0016603   Đen SUZUKI   110  
39 77X8-3334 VDGZS152FMH-S1008303 RNDWCH3ND771B08303 Đen TQ FUTURE 100  
40 62X1-7184 VDGZS152FMH-KM008501 RNDWCHN71B08501 Đỏ TQ FUTURE 100  
41 77X8-2725 VTT37JL1P52FMH003338 LF3XCG4C10751270 Đen JEPETI DREAM 100  
42 78H9-3321 VTTJL1P52FM-13005579 RRKWCH50V5X006579 Xanh TQ WAVE 100  
43 77L1-447.04 5C64-037032 RỈ SÉT Trắng YAMAHA SIRIUS 110  
44 77H8-6880 VTTAVJL1P52FMH-A00817 WDCH064AV0009 (bị cắt) Xanh TQ WAVE 100  
45 77AB-013.18 RL8139FMBTCSJ000971 RP2CCB4UMJA000971 Đen VIETTHAI CUB 50  
46 88H3-4115 VTT11JL1P52FMH-002169 KHÔNG Xanh TQ WAVE 100  
47 77D1-015.46 VHLFM152FMH-V00229544 RMNDCH9MN8HD29544 Tím CITI DREAM 100  
48 77M2-1619 5C64-103761 RLCS5C6J00Y217590 Đen YAMAHA SIRIUS 110  
49 77F5-2508 KHÔNG VTMCH0022T031002 Đen TQ WAVE 100  
50 77L1-178.21 5C64-734594 RLCS5C640CY734584 Đen YAMAHA SIRIUS 110  
51 43S2-5322 VLFM1P52FMH4N104347 VLM0CH064UM204347 Đỏ FUSACO WAVE 100  
52 37K7-3176 DGE1001031927 VDMFCG0012M021427 Đen DAEHAN DREAM 100  
53 77F7-0209 150FM*00037968 KHÔNG Đen HONGDA DREAM 100  
54 81K3-2248 4B21017249 RLCJ4B2106Y017249 Xanh-đen YAMAHA JUPITER 110  
55 51S9-8222 VTTHTJL1P52FMH-B0349 RMHDCHRUM5T001053 Xanh RIVER WAVE 100  
56 82K8-0168 JF24E-0104098 RLHJF240X9Y087638 Trắng HONDA LEAD 125  
57 81B1-969.47 E3X8E-006657 RLCSEC810GY006657 Xanh YAMAHA JANUS 125  
58 77H8-7474 DTFS152FMH-365441 RỈ SÉT Đen FUSIN WAVE 100  
59 77X6-8975 VLFPD1P50FMH-7A022022 RPWCHFPD7A022022 Đỏ-đen TQ SIRIUS 100  
60 77H5-5667 VTTJL1P52FMH1015318 RRKWCH2UM5X015318 Xanh ZALUKA WAVE 100  
61 77Y1-9134 5B96-077276 RLCJ5B9609Y077266 Đỏ-đen YAMAHA GRAVITA 110  
62 77L1-879.99 LALTCJN01*51022595 FDGH1P520M1*51015824 Đen HONDA SDH125T 110  
63 77H4-5180 VLFPD1P52FMH-3*5A134880* KHÔNG Xanh ORIENTIAL WAVE 100  
64 77H5-9811 HC09E-6159365 RLHHC09036Y15963 Xám HONDA WAVE α 110  
65 53Z2-0068 VLFP0152FMH-3*5A101855 RPUWCHDP05A001855 Đen TQ WAVE 100  
66 77L1-743.10 G3D4E-394489 RLCU0610GY3761 Đen YAMAHA EXCITER 150  
67 52P1-8630 HN766678 VNDEH125C14Y766678 Bạc SYM ATTILA 125  
68 95F1-9052 VMEM9-B454236 RLGH125ED4D454236 Bạc SYM ATTILA 125  
69 77Y3-2720 31C2-008416 RLCG31C20AY008412 Đen YAMAHA GRAVITA 110  
70 77S6-9201 VTRDY150FMH*80601467* 00224601467 Xanh DAYANG WAVE 100  
71 51M2-6275 HA08E0564444 RLHHA08073Y564352 Tím HONDA DREAM 100  
72 77M8-8189 5VT1-72365 RLCJ5VT105Y072365 Xanh YAMAHA JUPITER 110  
73 92H1-188.79 JF46E-0156832 RLHJF4604DY127150 Đen HONDA AIRBLADE 125  
74 60B7-240.55 55P1-091621 RLCE55B10CY091611 Xanh YAMAHA EXCITER 150  
75 77L1-352.68 5C63-010034 RLCS5C6307Y013034 Đen YAMAHA SIRIUS 110  
76 77C1-545.40 JA3GE-05699005 RLHJ13649GY101031 Đen-trắng HONDA AIRBLADE 125  
77 77H4-7855 E432-VH20981 RLSBE49L050209813 Xanh SUZUKI SMASH 110  
78 77L1-237.61 VWVUAC-D008808 RLGKA11CDCD008880 Xanh SYM ATTILA 125  
79 77S5-1568 ZS152FMH010203785 KHÔNG Xanh TQ WAVE 100  
80 77F4-0962 LCE110-A*99000297* RỈ SÉT Xanh LOCIN WAVE 100  
81 78AC-007.52 VZS139FMB502386 RR6DCB8UMDT502386 Trắng VIETTHAI CUB 50  
82 77M5-4658 VLFEX1P52FMH*4B500132* VEXBCHD34EXE00141 Xanh NORINCO WAVE 100  
83 77S6-0411 VHH1P53FMH-01042321 VMXPCH00124042321 Xanh TQ WAVE 100  
84 77M5-8449 135-VN104214 RLSBE4AA030104214 Xanh SUZUKI VIVA 110  
85 77H7-1819 HC09E-6257305 RLHHC09056Y257291 Xanh HONDA WAVE α 110  
86 77Y4-4881 JC43E-5926884 RLHJC4324EY023024 Đen HONDA WAVE RSX 110  
87 77Y3-5744 JC43E-0819355 RLHJC4305AY017765 Xanh HONDA WAVE RS 110  
88 77S7-3972 SD037789 VMEPCG00221037865 Tím SANDA DREAM 100  
89 77Y1-3938 16S2-042938 RLCS16S209Y045932 Đen YAMAHA TAURUS 110  
90 47N1-4734 VDGZS152FMH-AG*012977 RNDWCH1ND71F12977 Xanh ANGOX WAVE 100  
91 77L1-107.44 5C64-566793 RLCS5C640RY566775 Đỏ-đen YAMAHA SIRIUS 110  
92 77F9-0753 150FMG02505214 KHÔNG Đỏ-đen CPI WAVE 100  
93 77S4-6852 1P50FMH10017536 VFCPCH0A2YF012641 Xanh LOCIN WAVE 100  
94 77Y4-2046 VHLSM152FMH-V0031642 RMNDCHSMN9H015 Đỏ JAMOTO WAVE 100  
95 78L1-072.46 5C6K-150266 RLCS5C6K0EY150256 Vàng-đen YAMAHA SIRIUS 110  
96 KHÔNG VDFZS152FMH-S1*008651 RNDWCH3ND81B08651 Vàng-đen SIHAMOTO WAVE 100  
97 77M3-6164 1P52FMH*20162732 VVTPCH022VT002784 Xanh-trắng LIFAN WAVE 100  
98 43S8-0620 VLSPD1P52FMH*5A1D3229* RPBACH0P05AA003229 Đen TQ WAVE 100  
99 77F1-019.67 VMVT3D-D006869 RLCKA12MDBD006869 Đen SYM ATTILA 125  
100 77L1-362.88 JF46E-0013017 RLHJF4601DY012960 Trắng HONDA AIRBLADE 125  
101 77X7-7544 VDGZS152FMH-1*00002359* LWCH0ND51B02359 Đen DETECH WIN 100  
102 77F2-6939 CT100E-1181245 KHÔNG Tím HONDA DREAM II 100  
103 77L1-436.45 5C64-383955 RLCS5C640AY383958 Đỏ-đen YAMAHA SIRIUS 110  
104 81R1-7982 5C64-219341 RLCS5C640AY219333 Đen YAMAHA SIRIUS 110  
105 81F9-4253 VDP1P50FMG017508 RPDHCH3P08A0N0287 Xám-đen JAMOTO SIRIUS 100  
106 77H7-9843 RP110*20021996 VFYBCH013FY000629 Xanh JAKOTA WAVE 100  
107 77M3-6599 5C6H-102493 RLCS5C6H0EY102490 Đỏ-đen YAMAHA SIRIUS 110  
108 77L1-919.23 E3X9E-446085 RLCUE3240JY162483 Đỏ-đen YAMAHA SIRIUS 110  
109 51V1-4186 VMEM9B433962 RLGH125ED4D433962 Bạc SYM ATTILA 125  
110 55P1-0321 VMM9BE-D501141 RLCH12GD8D501141 Đen SYM ATTILA 125  
111 77L1-050.11 VMVUAA-D020100 RLGKA11ADBD020100 Đỏ SYM ATTILA 125  
112 77H8-0713 VUMYG150FMH13966 RMCWCH3UM61003966 Xanh KOZATA WAVE 100  
113 77L1-262.02 5C64-172421 RLCS5C6409Y2441 Đỏ-đen YAMAHA SIRIUS 110  
114 77M8-7368 HC08E-0107892 RLHH0809Y107888 Xanh HONDA WAVE 100  
115 77L1-104.29 5B11-222342 RLCN5P110AY222340 Đồng YAMAHA NOUVO 125  
116 77Y2-5652 5C64-378629 RLCS5C640AY378622 Đen YAMAHA SIRIUS 110  
117 77M9-3652 HC09E-5029515 RLHHC09025Y008378 Đỏ HONDA WAVE ZX 100  
118 77H4-9796 VTTJL1P52FMH-K005326 RRKWCHLUM5X005326 Xanh SAVAHA WAVE 100  
119 77H6-2729 VTTJL1P52FMH-B024919 RRKWCH8UM5X024919 Đỏ NAKASA WAVE 100  
120 77Y1-6177 DY-152QMJ*90303138* RNG9CJ1PH910003638 Trắng SYM ATTILA 125  
121 77AA-028.54 RL8139FMBHTSK000360 RP2CCB80MKA000360 Đỏ HALIM CUB 50  
122 77S8-7846 LC150FMGY0447A54 KHÔNG Tím LOCIN DREAM 100  
123 78G1-109.35 4P84006090 RL014P8407Y006090 Xanh YAMAHA ULTIMO 110  
124 78V1-7542 HN768756 VDNFH125C14X766756 Bạc SYM ATTILA 125  
125 77L1-739.50 5C62-053871 RLCS5C6207Y053871 Đỏ-đen YAMAHA SIRIUS 110  
126 77L1-844.44 1P53FMH-10343857 *178GCPL16Y2068004389* Xanh TQ FUTURE 100  
127 77H3-5826 VLF1P50FMG-3*40043174* VTADG053TA-001775 Xám TQ WAVE 100  
128 77S4-8661 J0150FMG-2PF12002607 LJCXGLA016002356 Tím JINGHENG DREAM 100  
129 77L1-223.80 5C63-660389 RLCS5C630CY660339 Đen YAMAHA SIRIUS 110  
130 37H6-6325 KHÔNG KHÔNG Bạc LIFAN DREAM 100  
131 77M1-7380 1P52FMH*20161553* VVTPCH022VJ000899 Đỏ LIFAN WAVE 100  
132 77L1-200.74 E432-VN113601 RLSBE49L030113601 Xanh SUZUKI SMASH 110  
133 77Y3-7363 5C64-303802 RỈ SÉT Xanh YAMAHA SIRIUS 110  
134 77X1-5593 HC09E6625118 RLHHC09047Y808814 Đỏ HONDA WAVE S 100  
135 59S1-277.73 VMVUAA-D033867 RLGKA11ADBD033867 Đỏ SYM ATTILA 125  
136 77L1-051.90 VMVT3C-D005438 RLGKA12LDBD00505438 Đỏ-đen SYM ATTILA 125  
137 77E1-209.65 JC53E-1022925 RLHJC533XDY022917 Đỏ-đen HONDA FUTURE 110  
138 77L1-184.16 VMSACE-H006913 RLCSC10MHCH006913 Đen SYM ELEGANT 110  
139 77G1-240.70 JA31E-0059082 RLHJA3116EY036970 Đỏ-đen HONDA WAVE RSX 110  
140 47H1-4607 150FMH0001055 KHÔNG Xanh SINO DREAM 100  
141 77M3-1646 VMEM9B413250 VMETCJ113ME413250 Bạc SYM ATTILA 125  
142 77L1-330.97 15C2-007290 RLCL15C20AY007239 Đen YAMAHA LEXAM 110  
143 79N3-0492 VMEM9B-471637 RLGH125ED5D471637 Bạc SYM ATTILA 125  
144 77M6-4566 VVNZS150FMG025991 KHÔNG Đỏ TQ WAVE 100  
145 77S2-6141 1P53FMH-10220244 KHÔNG Xanh LIFAN WAVE 100  
146 68M1-007.41 5P11-407021 RLCN5D110BY407017 Đồng YAMAHA NOUVO 125  
147 77L1-703.37 VMVT-D002614 RLCKA12CD8D002614 Đen SYM ATTILA 125  
148 77Y1-5124 VUMMWYG150FMG*9A130498* RMWDCGNMW9H130498 Xám KAWASAKI MAX II 100  
149 77X4-2827 BỊ MÀI BỊ MÀI Đen-trắng YAMAHA SIRIUS 110  
150 77F1-435.25 E3X9E-176547 RLCUE3240HY068347 Xám-đen YAMAHA SIRIUS 110  
151 77L1-045.03 JF27E-0700307 RLHJF2702BY000168 Trắng HONDA AIRBLADE 125  
152 77X9-9074 VDGZS152FMH-N336438 RNDWCH1ND81N36438 Đen-trắng NAGAKI WAVE 100  
153 KHÔNG 1P84-007542 RLGM4P8407Y007542 Vàng YAMAHA LUVIAS 125  
154 77L1-171.32 5C64-723071 RLCS5C640CY723065 Đen-trắng YAMAHA SIRIUS 110  
155 77Y4-3663 16S1-078958 RLCS16810AY078955 Đen YAMAHA TAURUS 110  
156 77H9-5125 VTT01JL1P52FMH012932 RRWCH0UMYXE12932 Xanh CANARY WAVE 100  
157 77L2-083.69 E32VE-037029 RLCUE3740KY015175 Đen YAMAHA SIRIUS 110  
158 77L2-150.79 E3X9E-680226 RLCUE3220KY133119 Trắng-xanh YAMAHA SIRIUS 110  
159 77M2-4836 VTT1P52FMH*097338* VTTWCH022TT*097338* Đen MAJESTY WAVE 100  
160 77S6-7613 SM006249 VMEPCH00322005028 Đỏ SANDA WAVE 100  
161 77X8-3366 5P95-023765 RLCJ5B9508Y02768 Đen YAMAHA GRAVITA 110  
162 77F3-9785 NFPP0MTE-0004881 NF110MT-0004881 Xanh TQ WAVE 100  
163 77H7-3195 HA09E-8001589 RLHH309017Y001589 Đen HONDA WAVE S 110  
164 77F5-3362 C100B00055134 KHÔNG Xanh HONGDA WAVE 100  
165 77L1-449.76 1P83-006066 RLCM4P8307Y006066 Đen YAMAHA ULTIMO 110  
166 77L1-906.00 E3X9E-247481 RLCUE3220HY059032 Đỏ-đen YAMAHA SIRIUS 110  
167 78P1-5726 RPHDS150FMG00201128 RPHDCGAUM9H201128 Tím DAMSAN DREAM II 100  
168 77F1-097.77 BỊ MÀI BỊ MÀI Đen YAMAHA SIRIUS 110  
169 75H2-6236 5VD1-02614 VYA-N5VD1-2YA002614 Xám YAMAHA NOUVO 125  
170 38N2-8130 5C62-065387 RLCS5C2207Y065687 Trắng-đen YAMAHA SIRIUS 110  
171 77F2-0835 C100MNE-0077164 CT100MN007614 Đen HONDA DREAM 100  
172 82H1-6966 5C64-661566 RLCS5C640BY661561 Đen YAMAHA SIRIUS 110  
173 77L1-474.75 VLFPD1P50FMH*7A026750 1RPDWCHEHY9A026750 Đen TQ WAVE 100  
174 77F1-4428 YP50FMH-10241828 LWGXCHL*10241828* Nâu SAVANT DREAM 100  
175 77M5-4785 WT1P52FMH000387 KHÔNG Đen LINDA WAVE 100  
176 77L1-308.32 5C63-716458 RLCS5C630CY716402 Đỏ-đen YAMAHA SIRIUS 110  
177 77M8-3603 BỊ MÀI RLCS5C630BY475003 Đỏ-đen YAMAHA SIRIUS 110  
178 77X1-7087 VME152FMH-C001368 RMEWCHAME7A001368 Đỏ TQ FUTURE 100  
179 78-002PV KHÔNG C50-5252873 Đen HONDA C67 50  
180 53V3-9610 VPJP1P53FMH000615* ND81808424 Tím TQ WAVE 100  
181 77F7-7232 1P52FMH-3Y0236255 RMEWCH3ME7A000663 Xanh LIFAN WAVE 100  
182 77X4-6961 VMM9BF-D020570 RLCH125HD7D020570 Đen SYM ATTILA 125  
183 77H3-3317 5C62-018946 RLCS5C6207Y018946 Đen YAMAHA SIRIUS 110  
184 29V3-287.34 JF45E-0742654 RLHJF4515FY723355 Vàng HONDA LEAD 125  
185 77M6-0704 5VD1-40336 RLCN5VD104Y040336 Xám YAMAHA NOUVO 125  
186 77Y3-0190 5C63-328282 RLCS5C630AY328215 Đỏ-đen YAMAHA SIRIUS 110  
187 77Y2-4611 5P11-146951 RLCN5P110AY146968 Đỏ-đen YAMAHA NOUVO 125  
188 77M5-8599 VLF1P52FMH-3*40096078* VTLBCH014TL-000078 Xanh TQ JUPITER 100  
189 35B2-321.11 JA39E-0239300 RLHJA3902HY239374 Đỏ HONDA WAVE α 110  
190 43H7-0490 1P50FMH*1032377* VFCWCH012FC000668 Xanh MINGXING WAVE α 100  
191 78E1-088.15 5C64-921571 RLCS5C640CY921535 Trắng-đen YAMAHA SIRIUS 110  
192 77M1-9728 VTT1P52FMH084489 VTTWCH022TT*084489* Xanh MAJESTY WAVE 100  
193 56P1-0766 VZSMG-1014796 KHÔNG Hồng KAWASAKI MAX II 100  
194 77H1-7719 VPF1P52FMH-340017578 VPDBCH034PD417578 Đỏ TQ WAVE 100  
195 78H5-6228 VTT46JL1P52FMH001008 RRKWCH2UM8XP1008 Đỏ TQ SIRIUS 100  
196 77S2-5940 VLF1P52FMH*40066319 VMMDCH0041B00456 Đỏ FEMEX WAVE 100  
197 77S9-5158 VDCZS152FMH-ST*08001948* RNDDCHSND*081948* Đen DAYANG WAVE 100  
198 77N2-1014 F4A5-136506 RLSCF4EE080133986 Đen SUZUKI HAYATE 125  
199 77N2-0578 VTT31JL1P52FMH025 (rỉ sét) 07A020414 (rỉ sét) Đỏ EQUAL WAVE 100  
200 77G1-019.65 VZS139FMB*528165* BỊ MÀI Trắng-cam EMPIRE WAVE 100  
201 77G1-238.46 5C6K-109401 RLCS5C6K0DY1093950 Đỏ-đen YAMAHA SIRIUS 110  
202 77X5-4033 VTT38JL1P52FMH-006350 RRKWCH2UM7XE06350 Đen TQ FUTURE 100  
203 77B1-017.62 152FM*00370910* KHÔNG Xanh LOCIN WAVE 100  
204 77L1-404.13 23C1-028071 RLCM23C10AY028071 Nâu YAMAHA MIO 110  
205 77H6-6868 VTTJL1P50FMH-W016803 RRKWCH0UM5XA16803 Đỏ SINOHONGDA WAVE 100  
206 77M7-9508 VPJL1P50FMH*053916* KHÔNG Đen SUFAT JUPITER 100  
207 77M6-4301 VMEVA-2122361 RLGXA10CD4D122361 Đen SYM ANGEL 110  
208 77X9-5204 VMM9BF004898 RLGH125HD6004898 Bạc SYM ATTILA 125  
209 77L1-313.82 JC52E-4669185 RLHJC52130Y310390 Xanh HONDA WAVE S 110  
210 77F5-4238 HD1P53FMH-00088360 KHÔNG Xanh OND WAVE 100  
211 77S5-9609 AP52FMH-3*10469924* VTHPCH0021A006500 Xanh LIFAN WAVE 100  
212 75K7-2829 VMM9BF-D047640 RLG125HD8D047640 Bạc SYM ATTILA 125  
213 KHÔNG LC150FMG*01876016* YX100*01680016* Nâu LOCIN DREAM 100  
214 77M2-9176 VTT1P52FMH*106584 VTTWCH022TT*106584 Xanh MAJESTY WAVE 100  
215 50VA-4680 C50E-8614651 C508614790 Xanh HONDA CUB 50  
216 KHÔNG A153-177458 CA1LP-417438 Vàng-đen SUZUKI   110  
217 77L1-433.82 VMVT3A-D017571 RỈ SÉT Đỏ-đen SYM ATTILA 125  
218 77X4-1002 VAVLC1P52FMH701392 RMNWCH01YN6H001392 Đỏ FOSSINO WAVE 100  
219 77F1-580.65 HC09E0262420 RLHHC09033Y262324 Đỏ HONDA WAVE 100  
220 77X2-2070 VCF1P50FMH*70017873* RMVWCHSMV71017873 Đỏ TQ JUPITER 100  
221 77M4-8472 VVNZS1P52FMH032014 KHÔNG Xanh VECSTAR TQ 100  
222 78U1-2883 F4A5-141836 RLCSF4EF090103916 Đen SUZUKI HAYATE 125  
223 77M8-3670 HC09E-0468491 RLHHC09093Y468425 Xanh HONDA WAVE 110  
224 59S1-173.27 5P11-242773 RLC5P110AY242782 Vàng-đen YAMAHA NOUVO 125  
225 77X3-0693 VMM9BE-D059392 RLGH125CD7D059392 Đen SYM ATTILA 125  
226 77H3-9111 VDGZS152FMH-N*10001962* RNDDGHRND*001962 Xanh TQ WAVE 100  
227 77AA-029.94 VHL139FMBVT-4208019 RMNCCBXN4K008019 Đen-trắng VIETTHAI CUB 50  
228 77H6-9035 VTTZL1P52FMH-B024142 RRKWCH8UM5X024142 Xanh SINOHONGDA WAVE 100  
229 77F2-7551 C100MSE-1073956 C100MS-1073956 Đen HONDA DREAM 100  
230 77Y1-5590 VTT48ZL1P52FMH-006175 RRKWCH2UM8XS06175 Đen TQ WAVE 100  
231 77L1-119.73 JF24E-0618524 RLHJF2407BY088588 Bạc HONDA LEAD 125  
232 64V1-6733 VHLFM52FMH-V423971 RMNWCHZMN8H003971 Xanh TQ WAVE 100  
233 77G1-121.93 VTRDY150FMG80112025 VMXL000033U112025 Xanh MAJESTY WAVE 100  
234 KHÔNG BỊ MÀI VVTBCH013VTD14860 Đen TQ WAVE 100  
235 77X1-0792 VMM9BE-D029713 RLCH125CD7D029713 Đen SYM ATTILA 125  
236 77H4-5358 1P52FMH*10456797 LFB110*20010492 Đỏ PSMOTO FUTURE 100  
237 77H6-5202 VLFP01P52FMH-35A1P6567 RPDWCH7B05A0F6567 Đỏ-đen HANDIE WAVE 100  
238 78H3-8716 VTRDY150FMG-80326489 VMXDCG00140326489 Tím TQ DREAM 100  
239 77Y4-4734 RL8PD152FMH*008503 RP2WCH4UM9A008503 Đen TQ SIRIUS 100  
240 77D1-039.03 VMSACB-H087173 RLGS10KHBH087173 Đen SYM ELEGANT 110  
241 49B1-057.94 VMVTBA-D077647 RLGKA120DBD077647 Vàng SYM ATTILA 125  
242 77M3-0093 HD1P53FMH99005957 KHÔNG Đen SINOHONGDA WAVE 100  
243 77M8-2257 VMVT3A-D003847 RLGKA12DC8D003847 Đỏ-đen SYM ATTILA 125  
244 77H1-0518 VTMAR152FMH008757 RRTVCH1CX41009028 Xanh ARROW ARROW 6 100  
245 77H3-3349 E445-VN100752 RLCSBE4AC050100752 Xanh SUZUKI VIVA 110  
246 77F5-4276 150FMY0024498 V55XCGLC8Y2009976 Tím SWAN DREAM 100  
247 16K6-4420 VLFKV1P52FMH-3*3F404836 VKVDCH033UM004835 Xanh HAVICO WAVE 100  
248 77L1-028.91 VTT46JL1P52FMH-H007034 KHÔNG Đen TQ WAVE 100  
249 77L1-141.38 5C63-568572 RLCS5C630BY568510 Đỏ-đen YAMAHA SIRIUS 110  
250 77X5-4858 VHLFM152FMH-V410787 RMNWCHYMN7H000787 Xanh TQ WAVE 100  
251 77L1-672.23 BỊ MÀI BỊ MÀI Đen PIAGGIO LIBERTY 150  
252 77AA-020.79 VHK139FMBVT-4113629 RMNCCLN4JH013629 Đen VIETTHAI CUB 50  
253 77L1-493.12 1FC3-034292 RLCS1FC30EY034280 Đen YAMAHA SIRIUS 110  
254 77H9-5200 VDZS152FMH-AG*00007199 RNDWCH1N001F07198 Đen TQ WAVE 100  
255 77X9-7713 VHLF152FMH-V*124818* RPRWCH2PR7A*124818 Xanh CIRIZ WAVE 100  
256 79F2-4483 LC150FMG*000574446* YYX100*200001365 Tím TQ DREAM 100  
257 77Y2-6028 VMVT3A-D026286 RLGKA12CDAD026286 Trắng-đen SYM ATTILA 125  
258 77H2-0359 JF27E-0726707 RỈ SÉT Trắng HONDA AIRBLADE 125  
259 77H4-1573 VTTJL1P52FMH-W007508 RRKWCH0UM5XA07508 Đen TQ WAVE 100  
260 77S1-4417 1P50FMG-310205984 DU100*200150303 Đen LIFAN WAVE 100  
261 77N4-2188 HC12E-2180994 RLHH012348Y434359 Đỏ-đen HONDA WAVE RS 110  
262 79L3-0309 VZS152FMH025183 RMMWCHLMM1025183 Đen TQ FUTURE 100  
263 KHÔNG RL8PD152FMH-*007034* RP2WCH4UM9A007034 Vàng-đen TQ SIRIUS 100  
264 77X5-7560 ZY151QM1-2*07313502 *4YMTJAA477A313491* Đỏ YAMAHA CYGNUSZ 125  
265 77B1-069.69 E3X9E-323209 RLCUE3220HY072906 Đỏ-đen YAMAHA SIRIUS 110  
266 77H9-0021 VDGZS152FMH-MT*00005769 RNDWCH1N61D05769 Đen TQ WAVE α 100  
267 77L1-591.61 JF18E-5299812 RLHJF18038Y695472 Bạc HONDA AIRBLADE 125  
268 77H8-5407 VMM9BE-D017768 017768 (rỉ sét) Đen SYM ATTILA 125  
269 77G1-713.56 JF46E-2023076 RLHJF4617EY016005 Đen HONDA AIRBLADE 125  
270 77Y4-4487 F4A5-178678 RLCSF4EH0A0114718 Nâu SUZUKI HAYATE 125  
271 77L1-048.53 VUMYG150FMH130753 RL1WCHLUM7B130753 Đen TRAENCO WAVE 100  
272 59V2-498.81 VMVTBB-D003410 RLGKA12HD8D003410 Đỏ SYM ATTILA 125  
273 81T2-7172 F4A5-122206 RLCSF4EE08012206 Đen SUZUKI HAYATE 125  
274 77S1-0001 LC152FMH*01516831 KHÔNG Xanh LOCIN WAVE 100  
275 77-026AA VDGZS152FMH-G*00004902 50-99-70-7260 Xanh DAELIM CUB 50  
276 77F6-9980 CT100E1913731 KHÔNG Tím DAELIM DREAM II 100  
277 77H6-0894 BỊ MÀI BỊ MÀI Xanh TQ WAVE 100  
278 81T5-0806 VLF1P52FMH-3*80042036* RN8DCHCCN88B042036 Đỏ-đen TQ WIN 100  
279 78D1-188.12 5C6K-298474 RLCS5C6K0GY298464 Đen YAMAHA SIRIUS 110  
280 77L1-094.35 1P50FMG-3*10465007 FL3XCG4C71Y464507 Tím LIFAN DREAM 100  
281 77X6-9944 26B3-021568 RLCN23B309Y021565 Xanh YAMAHA ULTIMO 110  
282 77X9-8175 VMVT3A-D005365 RLGK12CD9D005365 Đen SYM ATTILA 125  
283 77L1-515.14 JF58E-0054117 RLHJF5801EY053996 Trắng HONDA VISION 110  
284 77F6-3513 1P53FMHY0195094 WE110*Y08706283 Xanh TQ WAVE 100  
285 77X5-7802 5C62-048469 RLCS5C6207Y048469 Đỏ-đen YAMAHA SIRIUS 110  
286 47AB-485.39 RL81J39FMB15SC005334 KHÔNG Vàng-đen TQ SIRIUS 50  
287