Logo CAND

Thông báo về việc tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT.

Thứ tư - 21/07/2021 15:49 11.218 0
Qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý VPHC trên lĩnh vực TTATGT, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định tạm giữ 376 xe mô tô không có giấy tờ theo quy định (có danh sách kèm theo). Đến nay, đã quá thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm, chủ sở hữu hợp pháp chưa đến xử lý, có trường hợp đương sự đến xử lý nhưng không chứng minh được nguồn gốc phương tiện và quyền sở hữu hợp pháp.
     Vậy phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định thông báo đến các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu các phương tiện nói trên mang đầy đủ giấy tờ liên quan đến Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Định để xử lý. Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu người vi phạm, chủ sở hữu hợp pháp không đến xử lý mà không có lý do chính đáng thì đơn vị sẽ tiến hành làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước.
DANH SÁCH XE MÔ TÔ QUÁ THỜI HẠN TẠM GIỮ TẠI PHÒNG CSGT
(Ban hành kèm theo Công văn số 1113/TB-CSGT ngày 19/7/2021 của Phòng CSGT)
TT Đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiệu, ký hiệu, số đăng ký (nếu có), xuất xứ (nếu có), tình trạng Ghi chú
Biển số xe Số máy Số khung Màu sơn Nhãn hiệu Số loại
 1.  
49-259.OD AA01E1148117 C504520316 XANH HONDA CUB  
 1.  
51U9-4997 JF28E2115649 RLHJF3007BY012915 TRẮNG HONDA PCX  
 1.  
77F5-1509 HA05E0202540 RLHHA0609WY202398 NÂU HONDA DREAM  
 1.  
37P3-3789
(BSG)
5C6J055316 RLCS5C6J0EY055344 BẠC-ĐEN YAMAHA SIRIUS 38K1-232.81
 1.  
77F1-110.25 (BSG) 5P71039761 RLCE5P710AY039758 VÀNG-ĐEN YAMAHA EXCITER  
 1.  
77B1-004.31 VMSACBH071242 RLGSC10KHBH071242 ĐEN-BẠC SYM ELEGANT  
 1.  
77H4-9586 VMEVA2AD150853 RLGXA100D5D150853 XANH SYM ANGEL 100  
 1.  
77E1-256.55 (BSG) JF63E1311894 RLHJF6303FZ311664 ĐEN-VÀNG-BẠC HONDA AIR BLADE  
 1.  
77L1-200.96 4P83018816 RLCM4P8307Y018816 ĐEN YAMAHA MIO ULTIMO  
 1.  
77AA-001.98 AF55E1008089 AF551008003 CAM-TRẮNG HONDA CREA  
 1.  
98B1-041.84 5C64390170 RLCS5C640AY390169 TRẮNG-ĐEN YAMAHA SIRIUS  
 1.  
77C1-042.80 5C64543577 RLCS5C640BY543575 ĐỎ-ĐEN YAMAHA SIRIUS  
 1.  
62L1-032.23 HC12E2874631 RLHHC1209BY074616 XANH-ĐEN-BẠC HONDA WAVE ALPHA  
 1.  
77L1-399.00 (BSG) 5C6K026445 RLCS5C6K0DY026617 ĐỎ-ĐEN YAMAHA SIRIUS 77D1-166.00
 1.  
77L1-139.80 HC12E3022343 RLHHC1201BY222273 ĐEN-BẠC HONDA WAVE  
 1.  
75K1-022.36 16S2163672 RLCS16S20BY163674 ĐEN YAMAHA TAURUS  
 1.  
77E1-030.95 JC43E6146719 RLHJC432XBY218368 TRẮNG-ĐỎ-ĐEN HONDA WAVE  
 1.  
77L1-190.81 5C64782107 RLCS5C640CY782101 ĐỎ-ĐEN YAMAHA SIRIUS  
 1.  
77G1-213.09 JC52E6100527 RLHJC5253DY035429 VÀNG-ĐEN-XÁM HONDA WAVE RSX  
 1.  
77L1-613.36 JC54E0021450 RLHJC5429CY011316 NÂU HONDA FUTURE  
 1.  
77H6-1259 HC09E6176181 RLHHC09036Y177164 XANH-ĐEN HONDA WAVE α  
 1.  
77L1-294.73 5C64062875 RLCS5C6408Y062875 ĐEN-ĐỎ YAMAHA SIRIUS  
 1.  
77F3-7706 C70E8346780 C708343486 XANH HONDA C70  
 1.  
77H1-150.99 JC43E0672830 RLHJC43189Y123406 ĐỎ-ĐEN-XÁM HONDA WAVE S  
 1.  
77L1-091.84 (BSG) 5C6K051668 RLCS5C6K0DY051667 TRẮNG-ĐEN YAMAHA SIRIUS 77G1-187.90
 1.  
77N5-2443 5B95055138 RLCJ5P9509Y055130 ĐEN-BẠC YAMAHA JUPITER  
 1.  
77X3-5752 5C63225337 RLCS5C6309Y225332 ĐEN-BẠC YAMAHA SIRIUS  
 1.  
55X7-3674 5C64180704 RLCS5C6409Y180704 XÁM-ĐEN YAMAHA SIRIUS  
 1.  
61S2-6155 JF18E5310446 RLHJF18078Y704660 ĐỎ-ĐEN HONDA AIR BLADE 65X2-2248
 1.  
77H6-7569 5C6K244992 RLCS5C6K0FY244994 BẠC-ĐEN YAMAHA SIRIUS  
 1.  
77F1-113.28 JC52E5174028 RLHJC5233CY483117 ĐEN-ĐỎ-XÁM-TRẮNG HONDA WAVE RSX  
 1.  
77G1-044.94 JF27E0932673 RLHJF2707BY134657 ĐEN-BẠC HONDA AIR BLADE  
 1.  
77L1-420.07 16S1007012 RLCS16S108Y007023 ĐEN YAMAHA TAURUS  
 1.  
77L1-157.43 55P1050550 RLCE55P10BY050548 ĐỎ-ĐEN YAMAHA EXCITER  
 1.  
77Y2-9217 HC12E2561249 RLHHC1207AY061202 ĐỎ-ĐEN-BẠC HONDA WAVE α  
 1.  
29G1-443.48 VMSACDH014894 RLGSC10LHEH014894 TRẮNG-ĐEN SYM ELEGANT  
 1.  
52F3-7245 31C3040026 RLCJ31C30BY040022 ĐỎ-ĐEN YAMAHA JUPITER  
 1.  
77L1-136.26 JC52E0006370 RLHJC5202CY701067 XANH-TRẮNG-ĐEN HONDA WAVE RS  
 1.  
77H8-0017
(BSG)
5C61023557 RLCS5C6106Y023557 XÁM YAMAHA SIRIUS 77H8-0064
 1.  
77G1-282.08 5C6H093096 RLCS5C6H0EY093082 XANH-ĐEN YAMAHA SIRIUS  
 1.  
77L1-351.98 5C641093657 RLCS5C641DY093655 ĐEN-VÀNG YAMAHA SIRIUS  
 1.  
77N1-1409 16S2056638 RLCS16S209Y056636 BẠC-ĐEN YAMAHA TAURUS  
 1.  
72E1-142.67 5C64838932 RLCS5C640CY838916 ĐỎ-ĐEN YAMAHA SIRIUS  
 1.  
77H6-1926 HC09E6176104 RLHHC09036Y176077 ĐỎ-ĐEN HONDA WAVE α  
 1.  
19C1-035.88 5C63536938 RLCS5C630BY536891 ĐEN-ĐỎ YAMAHA SIRIUS  
 1.  
77F2-1320 C100MNE0176990 C100MN0176990 ĐEN HONDA DREAM  
 1.  
77FB-5829 C50E5410700 C505407460 XANH HONDA CUB  
 1.  
77S2-9778 FMG-310271335 100-10271335 Nâu VIEW C100  
 1.  
77M4-9539 FMG-076637 23TT-076637 Xanh MAJESTY C100  
 1.  
77F7-4359 00383647 Y1029882 Xanh SPRING C110  
 1.  
KHÔNG CÓ VTTJL1P52FMHW016687 KHÔNG CÓ ĐEN KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
77S2-8360 310263959 YF-019960 Nâu MINGXING C100  
 1.  
77X1-2106 FMH3-5A1K5176 PD6A-0K5176 Đỏ - đen JAMOTO C110  
 1.  
77X1-3874 FMHH-003721 M5X-003721 Đen PRASE C110  
 1.  
77H2-6995 2B52-057165 05Y-057165 Xám - bạc - đen YAMAHA NOUVO  
 1.  
77H3-5661 2B52-066155 05Y-066155 Xám - bạc - đen YAMAHA NOUVO  
 1.  
77H3-3779 FMH-100734 MN5H-00734 Bạc Đen VINASHIN C110  
 1.  
81FC-2603 6187484 6187587 xanh HONDA CUB  
 1.  
37P1-3086 DM110E-0005575 CH043SA009735 Xanh ESPECIAL C110  
 1.  
77X7-7868 FMG-37A001785 D7A-001785 Hồng YAMOTOR C100  
 1.  
77H1-9980 FMH-013402 14UM-013402 Xanh WAZELET C110  
 1.  
81K7-1278 SD254304072 3126A002754 Xám Bạc SYM JOKEY  
 1.  
77S6-1563 FMH-10434743 110A-10432844 Xanh SQUIRREL C110  
 1.  
63T1-7603 P52FMH-016347 CH2UMAXG16347 Đen xám PROMOTO 110E  
 1.  
77H2-5364 FMH3-40028253 34PD-428253 Xanh WAIT C110  
 1.  
77S9-9999 5VD1-01791 12AY-001791 Trắng YAMAHA NOUVO  
 1.  
77M7-3318 FMG-80107613 32U-107613 Đen DAYANG C100  
 1.  
77F5-3108 VN-120783 VN-120783 Xanh SUZUKI SMASH  
 1.  
51Z6-6469 KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ ĐEN KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
77L1-376.05 00468467 100200077536 Nâu LONCIN C100  
 1.  
77M4-4089 FMH-099438 22TT-099438 Xanh MAJESTY C110  
 1.  
77X1-8726 FMHAG-00008277 61F-08277 đen xám ANGOX C100  
 1.  
77H4-3955 FMG-100001442 ME5A-001442 Xanh SPACEMAN C100  
 1.  
77M1-0080 SD-054031 00221-054436 Nâu SANDA BOSS  
 1.  
77H8-7398 FMH3-5A1P9291 7PD-5A0P9291 Đen HANDLE C110  
 1.  
37H3-6555 1P50FMG-310316597 LF3XCG4C91Y-012591 Nâu DAME C100  
 1.  
77L1-050.17 KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ ĐEN KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
77H5-5250 FMH-X005213 M5X-005213 Xanh TALENT C110  
 1.  
77S1-8242 FMH-00100002 YH-303356 Xanh VIESTAR C110  
 1.  
47R2-2953 KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ ĐEN KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
77L2-000.26 VMVT3AD021543 RLGKA12CD9D021543 ĐEN-XÁM SYM ATTILA  
 1.  
51S5-9415 KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ XANH KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
77N5-2196 52FMH008995 UM8XT08995 XANH-ĐEN CITYYAMAHA C110  
 1.  
62X1-3123 VDGZS152FMGH001371 RNDDCGUND71001371 NÂU HARMONY 100  
 1.  
77L1-029.84 52FMH009756 UM9A009756 ĐỎ-ĐEN KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
77M8-5605 FMG330044675 74TA000281 XANH DELIGHT C100  
 1.  
77Y4-1351 52FMH014546 UMAXT14546 ĐEN CAVALRY C110  
 1.  
77M5-7879 FMG00047314 64HH047314 NÂU DAMSAN C100  
 1.  
77S3-4485 FMH01793874 11022004385 XANH XIONGSHI C110  
 1.  
77N5-2038 52FMH00641 PD8A000641 ĐEN-BẠC YAMAI-TAX C110  
 1.  
77H1-7923 FMH131867 4TT131867 XANH MAJESTY C110  
 1.  
77L1-489.83 VTT29JL1P52FMH036558 RRKWCH1UM8XN36558 ĐEN-XÁM FERROLI 110E  
 1.  
47M5-3481 1P52FMH001753 CH6UM6A001753 ĐEN-BẠC BEGIN 110B  
 1.  
77X8-6085 FMH35A1K9043 PD6A0K9043 BẠC-ĐEN JAMOTO C110  
 1.  
77F9-8405 FMG00827630 Y1007630 NÂU QUICK C100  
 1.  
51S3-8757 KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ XANH KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
77F5-7659 001254 X1006496 ĐEN JINCHENG C100  
 1.  
53V9-8051 KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ XANH KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
77S4-6188 FMG310553858 X1Y553858 NÂU DAME C100  
 1.  
77M7-1726 110E0000674 22FC000674 XANH HAESUN C110  
 1.  
76X9-6267 5361404 754598 XANH JAMOTO C110  
 1.  
77H2-5338 BC9002339 D5D0002339 ĐEN SYM ATTILA  
 1.  
77S2-9953 310387559 Y0387559 NÂU WOLDWIDE C100  
 1.  
77M3-5836 FMH20162095 22VT001596 XANH LIFAN C110  
 1.  
77L1-351.17 FMHA5000995 135H000995 ĐEN HAESUN C110  
 1.  
77Y1-4192 50FMH7A024187 PD7A024187 TRẮNG SYMAX C110  
 1.  
77Y2-0296 50FMH7A022979 PD7A022979 BẠC-ĐEN SYMAX C110  
 1.  
77H1-7842 FMHT001686 44TP001686 XANH TEAM C110  
 1.  
77L1-186.74 FMH064000 MAXN64000 ĐỎ-ĐEN FERROLI 110E  
 1.  
77X8-5566 FMH360500484 2UM61000484 XANH DAEMACO C110  
 1.  
77F5-5166 00338561 Y1038561 XANH WANGGUAN C110  
 1.  
77X4-0135 FMH6X101408 UM61001408 XANH-ĐEN SWEAR C109  
 1.  
77H7-9528 9BED011302 D6D011302 ĐEN SYM ATTILA  
 1.  
77S4-9088 5HU08850 5HU08850 XANH YAMAHA SIRIUS  
 1.  
77F7-0026 Y0272618 20010624 XÁM ZEBRA C110  
 1.  
77H3-4588 11020020396 13FY001511 XANH QUICK C110  
 1.  
86B5-056.75 LC152FMH01150833 VTMPCH102YT009333 XANH JIULONG TRUNG QUỐC  
 1.  
77L1-059.93 FMH011148 UM9A011148 ĐEN-XÁM KHÔNG RÕ 110A1  
 1.  
77F5-5396 PFX001253 X1006495 ĐEN JINCHENG C100  
 1.  
77F2-5336 104191 104191 XANH KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
77M8-0928 FMH00007489 13NT007489 XANH SAVI C110  
 1.  
77S2-3024 FMH01892352 VN001352 XANH POMUSPACYAN C110  
 1.  
77M8-7151 FMH004113 1CX41004159 XANH ARROW C110  
 1.  
77F9-6505 FMG01607312 10033007145 NÂU XIONGSHI C100  
 1.  
77L1-369.42 CEH022432 MHDH022432 ĐỎ-BẠC SYM ELEGANT  
 1.  
77F4-2850 99011653 XA001346 XANH HONLEI C110  
 1.  
77X5-5872 KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ XANH-ĐEN KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
77X1-0541 FMH35A1P9748 PD5A0P9748 ĐỎ-ĐEN HANDLE C110  
 1.  
77X3-6082 KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ ĐEN KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
77F4-9465 Y0019218 015002348 NÂU MAJESTY C100  
 1.  
77F5-8283 00002988 200001388 TRẮNG FRIENDLY C110  
 1.  
77H2-4292 FMHB017000 M5X017000 XANH NAKASEI C110  
 1.  
77X8-4557 52FMH003937 2UM7XD03937 ĐEN JUMPETI C110  
 1.  
77H7-2874 FMHMT00000883 1ND61D00883 ĐEN IMOTO C110  
 1.  
77H8-1184 FMH35A1D2760 D6A0D2760 BẠC-ĐEN NOMUZA C110  
 1.  
79V1-121.19 KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ XANH KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
77X7-9622 FMG35A1A7327 9PD5A0A7327 TÍM JAMOTO C100  
 1.  
77F5-1876 00000442 200000442 XANH FRIENDLY C110  
 1.  
77H2-9378 VN193354 050193354 XANH SUZUKI VIVA  
 1.  
77Y1-0555 52FMH02973 UM8XN29773 ĐỎ-ĐEN FERROLI C110  
 1.  
77H6-5792 FMH350106836 Y5A000460 XANH FURIOUS C110  
 1.  
47N8-7310 150FMH201481 CH034UM201481 BẠC ZYMAS 110  
 1.  
67G1-150.97 VMM9BED030672 RLGH125GD7D030672 ĐỎ SYM ATTILA  
 1.  
77H9-2951 QMI207301037 437A300916 ĐEN YAMAHA C125  
 1.  
79F8-2194 FMH99021916 YX110Y0010261 XANH VICTORY 110  
 1.  
53Y3-8957 KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ ĐEN KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
77F2-4578 VN101532 VN101532 XANH SUZUKI VIVA  
 1.  
81B2-432.50 VTTJL1P52FMH016031 VTTDCH094TT016031 XANH GUIDA C110  
 1.  
77M6-0295 VN140667 040140667 XANH SUZUKI C100  
 1.  
77F5-4607 Y0062152 200001247 XANH MAJESTY C110  
 1.  
79F6-5403 KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ ĐEN KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
77S1-9142 FMG310325901 10010325901 NÂU DRINI C100  
 1.  
77S4-7327 FMH310471696 0021A002624 XANH WANYE C100  
 1.  
77F7-0134 Y0221058 Y1029080 XANH SPRING C110  
 1.  
77F8-8073 FMH00592015 110500000115 XANH MANGOSTIN C110  
 1.  
76K2-8023 UGE1000700120 UGF0700120 ĐỎ-HỒNG UNION C100  
 1.  
77F4-5240 CT100E1812208 100DYC813086 NÂU HADOSIVA C100  
 1.  
77S1-3588 FMG310091943 G4C10091943 NÂU WORLD 100  
 1.  
77S3-8378 FMH10098843 CH00010098843 XANH WORLD C110  
 1.  
77H4-9635 FMH350120603 5HY51000603 XANH VICKY C110  
 1.  
81K3-2038 HA00001183 PS5X201183 XANH KHÔNG RÕ C110  
 1.  
77F9-0180 Y0579594 2000473 XANH XIONGSHI TRUNG QUỐC  
 1.  
67M3-4553 61311564 61072608 BẠC HONDA C125  
 1.  
77S8-1653 FMH320188491 32H001863 XANH HALONG C110  
 1.  
51L7-0071 KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ ĐEN KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
KHÔNG CÓ FMG00217685 013DG006855 CAM KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
77H8-9759 FMH015694 074EX700839 XANH-BẠC YINXIANG C110  
 1.  
51M4-1627 KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ ĐEN KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
74K2-0705 JF18E0083921 RLHJF18098Y007507 ĐỎ-ĐEN HONDA CLICK  
 1.  
77S1-9224 FMH01429424 VN003312 XANH POMUSPACYAN C110  
 1.  
77X4-0170 MIA07C00814 CJ3071018618 ĐEN HONDA C124  
 1.  
93F1-9422 150FM00690003 FL800000690003 NÂU FLYER 110  
 1.  
77L1-626.15 F497100245 RLSCF4EC070100245 ĐEN SUZUKI HAYATE  
 1.  
77H8-1258 FMG6000978 TT7X000078 NÂU FERVOR C100  
 1.  
77Y2-8136 52FMH003515 4UM9A003515 ĐỎ-ĐEN YAMAI-TAX C110  
 1.  
77L1-243.97 008065 027766 ĐỎ JIULONG 110  
 1.  
77Y2-1776 52FMH002318 PD8A002318 ĐEN YAMAI-TAX C110  
 1.  
37Z5-1874 F4A5109111 E070109111 BẠC-ĐEN SUZUKI C124  
 1.  
77E1-123.52 FMH027708 MAXY27708 ĐỎ-BẠC SHMOTO C110  
 1.  
77X4-9111 9BED047224 D7D047224 ĐEN SYM ATTILA  
 1.  
77F2-5412 103817 103817 XANH KHÔNG RÕ C110  
 1.  
77M4-1254 FMH155396 22TT155396 XANH MAJESTY C110  
 1.  
77X5-4547 FMH220159 M7B220159 BẠC-ĐEN ALISON C110  
 1.  
77S5-2468 M252M8203 M2520000007679 XANH PIAGGIO C100  
 1.  
77S3-3324 FMG310317277 21S10317999 TÍM VECSTAR C110  
 1.  
75F7-0437 150FMG10182187 XCG5061AS12096 NÂU LIFAN C100  
 1.  
77N5-4221 50FMG005853 UM9A005853 XANH-TÍM MAX C100  
 1.  
77H7-0916 FMH001345 D6A001345 XANH JAMOTO C110  
 1.  
77M4-6114 FMH010283 22T028276 ĐỎ JIULONG C110  
 1.  
77S8-1370 FMG001043 PJ000286 NÂU SUFAT C100  
 1.  
77H7-6133 FMHB001569 E6A001569 XANH ELGO C110  
 1.  
77H5-4478 FMH137824 4TT137824 ĐỎ MAJESTY C110  
 1.  
77M6-6091 FMH32132945 32HC008767 XANH FULJIR C110  
 1.  
77S8-0431 FMG310740075 YAA10740075 NÂU HONLEI C100  
 1.  
77F7-9134 Y0351488 C0041255 ĐEN MINGXING C100  
 1.  
77F8-1114 A00348448 L06009088 XANH WAKEUP C110  
 1.  
77H4-7656 10010009819 45DM007819 XANH DEAHAN C100  
 1.  
77S8-5031 1001016857 12M004857 NÂU DEAHAN C100  
 1.  
77S9-7971 FMH007244 12VN007244 XANH VECSTAR C110  
 1.  
77X9-7929 52FMH024862 UM8XS24862 ĐEN SOEM C110  
 1.  
77C1-020.68 2FMH516819 UMAB001819 TÍM-XÁM-BẠC KHÔNG RÕ 110  
 1.  
77M7-8223 5HU807179 84YA007179 XANH YAMAHA C101  
 1.  
77S2-2239 FMH01888694 CHL00154323 XANH FASTER C110  
 1.  
77H4-9117 FMHB010284 4AV010284 XANH DRAMA C110  
 1.  
77Y4-0845 50FMG007461 MAXE07461 NÂU CANARY C100  
 1.  
77X7-8706 FMHV125345 PR7A125345 TÍM-VÀNG CIRIZ C110  
 1.  
77Y4-3752 VT3AD033759 DAD033759 ĐỎ-ĐEN-XÁM SYM ATTILA  
 1.  
77S1-8432 FMH01412708 S011329 ĐỎ POMUSPACYAN C110  
 1.  
77X4-2850 9BFD020085 D7D020085 ĐEN SYM ATTILA  
 1.  
77H8-9455 QMI206600446 406A600301 VÀNG YAMAHA C125  
 1.  
77S3-9510 FMH01810903 40002903 XANH WARE C110  
 1.  
77X4-9476 11020021269 13FY003984 ĐỎ QUICK C110  
 1.  
77G1-234.05 52FMH006519 UM9A006519 ĐEN-BẠC YAMAI-TAX 110A1  
 1.  
77N4-5237 FMHAX200747 6UMA1000747 TRẮNG-HỒNG HELLO@ C110  
 1.  
77F8-2702 00080493 Y6048444 NÂU HUANGHE C100  
 1.  
77F5-5090 00002999 200001399 TRẮNG FRIENDLY C110  
 1.  
77F6-9516 Y0178267 100000476 XANH XIONGSHI C100  
 1.  
77X4-3200 FMH001773 Y5B001773 XANH ANWEN C110  
 1.  
77S7-9617 FMH002431 042PJ003982 ĐỎ SUFAT C100  
 1.  
77L1-663.20 VMVT3AD008483 RLGKA12CD9D008483 ĐỎ-ĐEN-XÁM SYM ATTILA  
 1.  
77X4-6321 FMH330009438 43MT000098 ĐỎ LIFAN C110  
 1.  
77F8-8911 Y0314051 C0314051 XANH WORLD C110  
 1.  
77H5-4912 QMI0008130 0251103827 ĐEN SUZUKI SAPPHIRE  
 1.  
77S1-6199 FMG310099730 CHL00136556 NÂU QUICKNEWWAVE C100  
 1.  
20H9-9191 FMG34C200183 054DR000114 NÂU GENIE 100  
 1.  
77H6-1426 FMHB024900 M5X024900 ĐEN NAKASEI C110  
 1.  
51S6-6555 KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ ĐEN KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
78AK-009.39 VDEJQ139FMB2302782 RPEKCB3PEHA302782 ĐEN ESPERO 50C2  
 1.  
82K3-5871 10436908 00001245 NÂU CAMELIA C100  
 1.  
77F7-1832 00222674 Y1092874 NÂU QUICKNEWWAVE C100  
 1.  
77X3-2810 FMH00121244 CHL01040574 NÂU QUICK C100  
 1.  
14F7-4791 GV008093 MA11B4V008093 XANH STAR 110  
 1.  
77S1-3005 FMH103788 CHLJ10013788 XANH WAKEUP C110  
 1.  
77S7-4089 FMG01019402 0061H019402 NÂU DAME C100  
 1.  
77S5-6314 FMG222200738 Y6D01238 NÂU GUANJUN C100  
 1.  
77F6-8019 Y0166789 WE0001588 XANH WEAL C110  
 1.  
77S5-0186 FMH310475859 21A002673 XANH WAY C110  
 1.  
77X7-1027 MH07L02553 10571047369 BẠC HONDA C110  
 1.  
77AA-007.80 VZS139FMB806421 RR6DCB7UMFT806421 ĐEN-VÀNG-TRẮNG FIYAMAHA CKD  
 1.  
77M1-5427 FMG310072861 100201000583 NÂU HOLDER C100  
 1.  
77N4-3903 FMH7A025193 D7A025193 ĐEN SYMAX C110  
 1.  
77M5-6827 FMH20162631 22VT002688 XANH LIFAN C110  
 1.  
77X1-0547 FMG3006252 E7A006252 NÂU GENZO C100  
 1.  
77F4-9714 00040542 Y040302 ĐỎ WEAL C110  
 1.  
59N2-615.90 KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ ĐEN KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
77H6-6160 FMH350020353 2HY51000353 ĐEN LIFAN C110  
 1.  
77X9-2917 VT3AD001027 CD8D001027 ĐEN SYM ATTILA  
 1.  
77F4-3450 99008742 99114260 XANH GUIDA C110  
 1.  
77M6-9969 FMG00046959 64HH046959 XANH DAMSAN C100  
 1.  
77X6-8829 VT3AD012838 CD9D012838 ĐỎ-XÁM SYM ATTILA  
 1.  
77X1-7292 FMG2000596 T7X000596 NÂU NOBLE C100  
 1.  
77F8-8049 FMH00097628 110500013378 XANH XIONGSHI C110  
 1.  
77H6-0243 FMH360V10634 E6A010634 XANH ZYMAS C110  
 1.  
77S9-9255 FMH20002537 22T003463 XANH TEAM C110  
 1.  
77F7-3597 CT100E1828504 100DYC790827 NÂU CENTI C100  
 1.  
77M5-7084 FMH00028903 13PD028903 XANH ORIENTAL C110  
 1.  
77S4-5297 FMG310626733 XCG410626733 NÂU DAME C100  
 1.  
77X5-3309 FMHAG008396 71F08396 ĐỎ-ĐEN ANGOX C110  
 1.  
77H3-3512 FMH00017712 023TL017712 XANH-ĐEN FASHION C110  
 1.  
77X7-1649 FMHWE004786 ND71C04786 XANH WALLET C110  
 1.  
77H5-9683 FMG32000720 015CR000720 XANH PREALM C100  
 1.  
77M6-6946 FMH005875 52DE005875 XANH DETECH C110  
 1.  
77S4-8370 FMHY0220861 061028889 XANH-ĐEN SPRING C110  
 1.  
77M9-5298 FMH00098080 3UMAH098080 XANH TIRANA C110  
 1.  
43K4-4626 990117282 XCGLC8X2D01550 XANH SWAN SWAN  
 1.  
47FF-2424 L8PD139FMB001278 P2DCB1PD8A001278 XANH MAX 50  
 1.  
76V6-3716 012353 012353 BẠC-ĐỎ NAKASEI C110  
 1.  
77M5-0886 5VT132765 14YA032765 XANH YAMAHA C110  
 1.  
47F4-8824 N0149199 N0149199 NÂU DREAM C100  
 1.  
77M9-7144 FMH175355 4TT175355 ĐỎ MAJESTY C110  
 1.  
77S9-4947 FMH00000868 12NT000868 XANH SAVI C110  
 1.  
77L1-137.45 VMVT3DD016130 RLGKA12MDBD016130 ĐEN-XÁM SYM ATTILA  
 1.  
77Y2-0295 VT3BD-015871 DD9D-015871 ĐEN-XÁM SYM ATTILA  
 1.  
93H5-7985 2B52-085101 RLCN2B5206Y085101 ĐEN YAMAHA NOUVO  
 1.  
77M5-3423 FMH-032462 12VN-032462 XANH VECSTAR C110  
 1.  
77G1-014.93 52FMH-010259 UM9A-010259 ĐỎ-ĐEN KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
77X4-6144 FMHAG-008335 71F-08335 ĐEN-XÁM ANGOX C110  
 1.  
77H4-0919 FMHB-019271 UM5X-019271 ĐỎ-ĐEN NAKASEI C110  
 1.  
77M7-7422 FMH-4C402503 4UM-003212 XANH NAORI C110  
 1.  
77S3-1213 FMH-10318509 61A-318404 XANH WALLET C110  
 1.  
77H2-4482 KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ ĐEN KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
77Y3-3923 KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ XANH KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
77X7-0710 52FMH4009881 H7A009881 XANH ROONEY C110  
 1.  
77H3-6758 FMG100001344 ME5A001344 XANH SPACEMAN C100  
 1.  
77B1-001.26 152FMH009830 H4UM9A009830 ĐEN-BẠC KHÔNG RÕ 110  
 1.  
47L9-7955 15P52FMH006583 WCH0UM5XG06583 ĐỎ-ĐEN JIOAM 110  
 1.  
77S3-6422 FMH10221654 K0A10221462 XANH BESTSWAN C110  
 1.  
51Y7-2379 KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ ĐEN KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
77F9-3856 FMG01667897 L01667897 NÂU QUICK C100  
 1.  
77H9-7074 FMH36H000025 R5A000025 ĐỎ-ĐEN WANA C110  
 1.  
76X4-4910 00006895 6895 ĐEN KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
51Z9-1457 KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ XANH KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
77F2-0333 130919 130919 ĐEN SUZUKI C110  
 1.  
77H9-8854 007152 4281 NÂU MAJESTY C100  
 1.  
77X5-6768 FMH35A1K8779 D6A0K8779 ĐEN JAMOTO C110  
 1.  
77S7-3743 FMH02280466 20X10901178 XANH LEXIM C110  
 1.  
77F8-9026 11000700097 11000701390 GHI WISE C110  
 1.  
77X5-0614 FMH057056 M6B057056 ĐỎ-ĐEN YADLUXE C110  
 1.  
77H3-0464 FMHA005104 3CX51005579 ĐEN ARROW C110  
 1.  
79N6-1633 FMH340066330 CH033HL001108 GHI REMEX 110  
 1.  
77M3-7935 FMH15449727 13UM002714 XANH WAZELET C110  
 1.  
77S3-7992 FMH01039041 N3B00000166 XANH BESTSWAN C110  
 1.  
77X8-9039 52FMH014641 UM7XN14641 ĐEN FERROLI C110  
 1.  
49B1-393.86 5C6H111586 RLCS5C6H0FY111574 ĐỎ-ĐEN YAMAHA SIRIUS  
 1.  
77H6-0941 FMHA002475 CX61002391 XANH DAISAKI C110  
 1.  
77F2-4548 1203647 102060 ĐEN HONDA ASTREA  
 1.  
77M1-1060 SD084288 221086135 NÂU BOSS C100  
 1.  
43K3-5710 C70E8561740 C708414284 ĐỎ HONDA DD70  
 1.  
77F5-9946 Y0115228 20060744 NÂU SIMBA C110  
 1.  
77F3-1223 113717 113717 XANH SUZUKI C110  
 1.  
77S5-9258 FMG80303050 0011U302050 NÂU DAYANG C100  
 1.  
77S2-1060 10221631 10221374 GHI BAGACMAY C110  
 1.  
77F4-6808 FM300030535 J005Y9002029 ĐEN KHÔNG RÕ C100  
 1.  
77F2-4128 4019924 4025911 ĐỎ DH88 C90  
 1.  
47N3-0192 1P52FMH370100625 WCH6HY71000625 XANH SUPER DLII X110  
 1.  
77H3-3288 FMG80131969 34U131969 XANH DAYANG C100  
 1.  
54Z5-6368 FMHC00000727 MP6A000727 TRẮNG-ĐEN HONDA@STRAMW 110  
 1.  
77M6-2886 FMH00001514 12MT001514 XANH LIFAN C110  
 1.  
77F5-9708 Y0041830 Y0312293 XANH VIESTAR C110  
 1.  
77X7-7645 FMH35B501806 34EX300439 ĐEN-XANH NORINCO C110  
 1.  
77S5-1826 FMH10403881 21H003881 XANH ORIENTAL C110  
 1.  
77H7-2554 FMH7007283 UM5X007283 TÍM SAVANT C110  
 1.  
77F6-7713 Y0251544 Y6023557 NÂU PRETY C100  
 1.  
77M6-4712 FMH001579 24NA501572 XÁM DUCAL C110  
 1.  
77L1-284.24 FMG000136993 034LK136993 TRẮNG-XANH LISOHAKA 100-A3  
 1.  
KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ VFCWCM022FC001004 ĐEN KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
79L1-3050 FMH35A1P2114 5A0P2114 ĐỎ HANDLE 110  
 1.  
77S1-9703 200000107 Y000001205 XANH FIMEX C110  
 1.  
53S9-3009 KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ XANH KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
77S4-7983 FMH01290551 N3B901292334 XANH PLUSLX C110  
 1.  
77X9-4409 52FMH7016724 UM7X016724 ĐEN-XANH SAVANT C110  
 1.  
77H1-2169 FMG000131576 034LK131576 ĐỎ LISOHAKA C100  
 1.  
77F7-6587 FMH00020013 200030413 GHI DRUM C110  
 1.  
77S3-1932 FMI00204034 B6Y3200560 XANH CPI C110  
 1.  
77M2-3716 M9B402886 13ME402886 TRẮNG SYM ATTILA  
 1.  
77M5-9161 FMG022878 34DE022878 XANH DETECH C100  
 1.  
77F5-3427 99334572 XA039374 XANH HONLEI C110  
 1.  
77G1-233.75 52FMH360144115 UM5X144115 ĐỎ-ĐEN VICKY 110RS  
 1.  
77X8-5097 5VD114830 13YA014830 ĐEN YAMAHA NOUVO  
 1.  
KHÔNG CÓ C50E3330706 KHÔNG CÓ XANH HONDA CUB  
 1.  
77-231-AX KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ XANH KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
85G1-000.67 FMG004755 MAXC04755 NÂU VEMVIPI C110  
 1.  
77M6-8905 FMG4C400660 4UM000600 ĐỎ NAORI C100  
 1.  
77X7-7968 FMH35A1K9748 PD6A0K9748 ĐEN JAMOTO C110  
 1.  
77X5-7622 FMH020031 7XE20031 TÍM-VÀNG CANARY C110  
 1.  
KHÔNG CÓ 152F00007490 200008340 XANH KHÔNG RÕ TRUNG QUỐC  
 1.  
67K6-5826 00024723 024723 GHI ORIENTAL C110  
 1.  
81T1-5380 50FMG000773 1TT6XH00773 NÂU ZXMOTOR 100  
 1.  
77F7-9792 FMH00609655 22000453 XANH XIONGSHI C110  
 1.  
77X6-6642 50FMG340003975 064PD403975 NÂU WAIT C100  
 1.  
77F7-3553 Y0013554 200013939 XANH WAYTHAI C110  
 1.  
77X1-9379 FMH35B600219 51G00296 XANH TMEC C110  
 1.  
77S7-0826 FMG300000797 21V000092 NÂU LIFAN C100  
 1.  
77N5-2215 FMH7A022327 PD7A022327 ĐỎ-ĐEN SYMAX C110  
 1.  
77M8-5028 5B5208654 04Y008654 XÁM-BẠC-ĐEN YAMAHA C113  
 1.  
77F9-3697 FMG100976 21R000976 NÂU PREALMII C100  
 1.  
60T9-1912 50154198 154198 XANH VIVIIV C110  
 1.  
77M5-1040 E432VN136086 49L040136086 ĐỎ SUZUKI C110  
 1.  
77H9-4936 JC35E0640131 35047Y219383 ĐỎ-ĐEN HONDA C125  
 1.  
77X4-4776 FMH320276234 22VT011395 XANH LINDA LIFAN C110  
 1.  
77M9-9167 FMH137473 4TT137473 XANH MAJESTY C110  
 1.  
77F5-5749 Y0068460 YA002148 ĐEN LIFAN C110  
 1.  
77M4-0673 FMH15449391 13UM002333 XÁM WAZELET C110  
 1.  
77N1-011.42 FMH025257 AXT25257 XANH CAVALRY 110E  
 1.  
77S5-2557 FMH10329807 Y2D68000074 XANH GUANJUN C110  
 1.  
77S4-1256 FMG310029519 1Y29519 ĐEN DAME C100  
 1.  
77H6-2348 FMH350161729 R6A000729 ĐEN SUKONY C110  
 1.  
77H3-3006 FMH007396 V4A002996 XANH NAKITA C110  
 1.  
77M6-4966 FMH00015669 23TL015669 ĐEN FASHION C110  
 1.  
92K9-2966 VLKZS150FM1D00003017 LLKXCG021LX003017 XANH ZIPSTAR ZS100  
 1.  
77S2-8036 FMH01900890 11001900923 XANH MANGOSTIN C110  
 1.  
77S4-7185 301022262 G0021U022262 NÂU DAME C100  
 1.  
77G1-163.12 FMG310184727 4C21B203076 NÂU SKYWAY C100  
 1.  
77G1-192.71 VDEJQ152FMHB160595 RPEXCH8PECA160595 ĐEN ESPERO C110  
 1.  
70B1-498.20 LC152FMH00059126 LYLXCHL15Y000000487 XANH WAYTEC IIC  
 1.  
77G1-233.28 E407RBX001651 LJCXCHLA4X2002876 XANH SUZUKI SJ110  

Tác giả bài viết: Công an tỉnh Bình Định

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây