Logo CAND

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND thông báo tuyển sinh đại học chính quy (tuyển mới) năm 2022

Thứ sáu - 15/04/2022 07:38 1.050 0
          Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND thông báo tuyển sinh đối với đào tạo đại học chính quy (tuyển mới) năm 2022, cụ thể như sau:
Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND thông báo tuyển sinh đại học chính quy (tuyển mới) năm 2022

          1. Phạm vi tuyển sinh

          Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND tuyển sinh trên toàn quốc:
               + Phía Bắc: từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra.
               + Phía Nam: từ Thành phố Đà Nẵng trở vào.
          2. Phương thức tuyển sinh
          -  Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo, quy định của Bộ Công an.
          - Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01) kết hợp với kết quả Bài thi tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1), gọi tắt là bài thi Bộ Công an.
          Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức khác nhau. Ngoài đảm bảo các điều kiện dự tuyển chung, thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng Phương thức (1, 3) phải đáp ứng các điều kiện riêng của từng phương thức theo quy định của Bộ Công an.
          3. Chỉ tiêu tuyển sinh
          Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 100 chỉ tiêu, gồm 90 nam, 10 nữ, được phân bổ theo từng đối tượng, phân vùng và phương thức tuyển sinh, cụ thể:
           - Chỉ tiêu theo phân vùng tuyển sinh:
                 + Phía Bắc: 50 chỉ tiêu; nam: 45 chỉ tiêu, nữ: 05 chỉ tiêu.
                 + Phía Nam: 50 chỉ tiêu; nam: 45 chỉ tiêu, nữ: 05 chỉ tiêu.
           - Chỉ tiêu theo Phương thức tuyển sinh:
                 + Phương thức 1: 
                    Phía Bắc (nam: 09; nữ: 01);
                    Phía Nam (nam: 09; nữ: 01);
                 + Phương thức 3:
                    Phía Bắc (nam: 36; nữ: 04);
                    Phía Nam (nam: 36; nữ: 04);
           4. Tổ hợp xét tuyển, bài thi đánh giá của Bộ Công an
Tổ hợp môn xét tuyển
theo kết quả thi THPT
Bài thi đánh giá của Bộ Công an
sử dụng để xét tuyển (CA1)
Tổ hợp môn 1 Tổ hợp môn 2 Phần Trắc nghiệm Phần Tự luận
A00 gồm các môn: Toán, Vật lý, Hóa học A01 gồm các môn: Toán, Vật lý, Tiếng Anh Lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Anh Toán
 
            5. Thời gian tuyển sinh: Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Bộ Công an.
            6. Tên trường, địa chỉ, mã trường, mã ngành
            - Tên trường: Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân
            - Địa chỉ: Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
            - Địa chỉ website: http://dhkthc.edu.vn
            - Mã trường:
                    + Phía Bắc, ký hiệu là: HCB
                    + Phía Nam, ký hiệu là: HCN
            - Mã ngành: Dùng chung mã quy ước 7480200.
            - Ngành đào tạo: Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần
            7. Đối tượng, điều kiện dự tuyển
            7.1. Đối tượng
            - Chiến sĩ nghĩa vụ Công an;
            - Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển;
            - Học sinh Trường Văn hóa;
            - Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.
           7.2. Điều kiện dự tuyển chung
           Người dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ GD&ĐT, phải đáp ứng các điều kiện sau:
           - Đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an, Hướng dẫn số 577/X01-P6 ngày 14/01/2019 và Hướng dẫn số 1144/X01-P6 ngày 24/01/2019 của X01;
           - Chiến sĩ nghĩa vụ Công an có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển; phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển;
           - Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”;
           - Về học lực: Trong những năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực từ khá trở lên (theo kết luận học bạ). Trong đó:
                  + Chiến sĩ nghĩa vụ Công an, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, học sinh Trường Văn hóa từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND đạt từ 6,5 điểm trở lên;
                  + Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 7,0 điểm trở lên, trường hợp là người dân tộc thiểu số từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 6,5 điểm trở lên;
           - Về hạnh kiểm: Học sinh Trường Văn hóa và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển trong những năm học THPT hoặc tương đương hạnh kiểm đạt loại khá trở lên, chưa kết hôn, chưa có con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật;
           - Về độ tuổi: Tính đến năm dự tuyển, học sinh Trường Văn hóa và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển không quá 22 tuổi, trường hợp là người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi;
           - Về sức khoẻ: Đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của Bộ Công an, theo đó: Chỉ tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Riêng:
                  + Về chiều cao:
           * Chiến sĩ nghĩa vụ Công an, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, chiều cao áp dụng theo tiêu chuẩn chiều cao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại thời điểm tuyển chọn.
           * Học sinh Trường Văn hóa và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ;
                  + Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30;
                  + Nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên. Các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt.
           7.3. Điều kiện dự tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức
           Ngoài đảm bảo các điều kiện dự tuyển chung, thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức phải đáp ứng các điều kiện sau:
           7.3.1. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 1
           - Về giải đoạt được:
                  + Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế có môn trùng với môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển vào Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND được xét tuyển thẳng theo nguyện vọng của thí sinh;
                  + Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận (được Bộ GD&ĐT đồng ý cử thi tuyển và có bằng khen của Bộ GD&ĐT) được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo nguyện vọng của thí sinh;
                  + Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT một trong các lĩnh vực: Hệ thống nhúng, Phần mềm hệ thống được tuyển thẳng vào Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND.
          - Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022.
          7.3.2. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 3
          - Đối với thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh nếu có nguyện vọng dự tuyển được sử dụng điểm của môn đó để sơ tuyển. Ví dụ, thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là tiếng Pháp thì vẫn được dự tuyển nhưng thí sinh chỉ được đăng ký tổ hợp xét tuyển vào trường là A01 - Toán, Lý, tiếng Anh.
          - Đối với thí sinh đang học lớp 12, chưa có đánh giá về học lực, hạnh kiểm năm lớp 12 tại thời điểm sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không;
          - Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học;
          - Lưu ý:
                 + Chiến sĩ nghĩa vụ CAND tại ngũ không đảm bảo tiêu chuẩn về học lực để xét tuyển đại học CAND nhưng đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định (đến thời điểm đăng ký dự tuyển) và có nguyện vọng xét tuyển trung cấp CAND, có nguyện vọng xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp khi hoàn thành nghĩa vụ thì vẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và khai nguyện vọng đăng ký tại Cổng dịch vụ tuyển sinh vào 1 học viện, trường đại học CAND theo phân vùng tuyển sinh.
                 + Học sinh Trường Văn hóa không đảm bảo tiêu chuẩn về học lực để xét tuyển đại học CAND nhưng đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định (đến thời điểm đăng ký dự tuyển) và có nguyện vọng xét tuyển trung cấp CAND thì vẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và khai nguyện vọng đăng ký tại Cổng dịch vụ tuyển sinh vào 1 học viện, trường đại học CAND theo phân vùng tuyển sinh.
                 + Học sinh Trường Văn hóa không đủ điều kiện xét tuyển đại học CAND, không đủ điều kiện xét tuyển trung cấp CAND và không có nguyện vọng xét tuyển chọn vào CAND thì đăng ký dự tuyển các trường ngoài ngành theo nguyện vọng cá nhân.
          Trường hợp Bộ Công an không tổ chức thi bài thi Bộ Công an thì xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01) kết hợp với kết quả học THPT. Trường hợp Bộ GD&ĐT không tổ chức thi tốt nghiệp và Bộ Công an không tổ chức thi hoặc thí sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh không thể tham gia thi tốt nghiệp THPT, không tham gia thi bài thi Bộ Công an thì căn cứ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và tình hình thực tế, Bộ Công an sẽ xác định chỉ tiêu và tổ chức xét tuyển.
          - Trường hợp Phương thức 1 không tuyển đủ chỉ tiêu hoặc thí sinh trúng tuyển theo Phương thức 1 không xác nhận nhập học hoặc thí sinh trúng tuyển trượt tốt nghiệp THPT thì chỉ tiêu chưa tuyển được sẽ chuyển hết sang xét tuyển theo Phương thức 3.
         7.3.3. Điều kiện đối với các thí sinh ưu tiên cộng điểm khi xét tuyển theo Phương thức 3
         Đối với các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển (bao gồm thí sinh không trúng tuyển theo Phương thức 1 tham gia đăng ký xét tuyển theo Phương thức 3), điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậc THPT, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia bậc THPT theo quy định của Bộ Công an, được tính như sau: giải Nhất được cộng 1.0 điểm, giải Nhì được cộng 0.75 điểm, giải Ba được cộng 0.5 điểm, giải Khuyến khích được cộng 0.25 điểm. Thí sinh đoạt nhiều giải chỉ được cộng điểm thưởng của một giải cao nhất. Điểm được các trường cộng cho thí sinh trước khi xây dựng phương án điểm.
         8. Tổ chức thi kỳ thi của Bộ Công an
         - Đối tượng dự thi: Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển theo Phương thức 3 vào Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND (bao gồm thí sinh không trúng tuyển theo Phương thức 1 tham gia đăng ký xét tuyển theo Phương thức 3).
         - Thí sinh đăng ký tổ hợp bài thi Bộ Công an: CA1
         - Thời gian thi: Ngày 19, 20/07/2022.
         - Địa điểm thi: Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, thị Trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đối với thí sinh tại địa bàn Phía Nam sẽ thi tại địa điểm do các Trường Đại học ANND hoặc Trường Đại học CSND hoặc Trường Đại học PCCC chủ trì (trường hợp có nhiều điểm thi, Nhà trường sẽ thông báo trên giấy báo dự thi để thí sinh biết).
         - Lệ phí thi bài thi Bộ Công an: 180.000 đồng/thí sinh. Công an đơn vị, địa phương thu từ thí sinh tại thời điểm sơ tuyển, nộp về cho Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND.
         9. Hồ sơ đăng ký sơ tuyển, xét tuyển
         9.1. Đăng ký sơ tuyển
         - Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ đăng ký dự tuyển tại đơn vị công tác.
         - Học sinh Trường Văn hóa đăng ký dự tuyển tại Trường Văn hóa.
         - Học sinh phổ thông (gồm cả học sinh đã tốt nghiệp các năm trước), công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND hoặc nghĩa vụ quân sự đăng ký sơ tuyển tại Công an cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;
         - Nghiêm cấm thí sinh đăng ký sơ tuyển tại nhiều Ban tuyển sinh thuộc Bộ Công an. Công an các đơn vị, địa phương thông báo rõ cho người dự tuyển nếu vi phạm sẽ không được xét tuyển vào các trường CAND;
         9.2. Thủ tục đăng ký sơ tuyển
         - Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hộ khẩu hoặc xác nhận hộ khẩu do Công an cấp xã và tương đương cấp, học bạ, giấy khai sinh kèm theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ CAND hoặc nghĩa vụ quân sự ngoài các giấy tờ trên, mang thêm quyết định xuất ngũ;
         - Thí sinh thực hiện các quy trình sơ tuyển theo hướng dẫn của Công an cấp huyện. Ngoài việc đảm bảo các điều kiện về chiều cao, cân nặng, học lực, hạnh kiểm, hộ khẩu, thí sinh phải kiểm tra khả năng vận động (áp dụng đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vào đại học CAND, trừ điều kiện về tiêu chuẩn chính trị do đang trong quá trình tra cứu), cụ thể:
               + Thí sinh nam được chọn 02 nội dung kiểm tra trong số 04 nội dung sau: Vận động 1 (chạy 100m); Vận động 2 (chạy 1500m); Vận động 3 (bật xa tại chỗ); Vận động 4 (co tay xà đơn).
               + Thí sinh nữ được lựa chọn 02 nội dung kiểm tra trong số 03 nội dung sau: Vận động 1 (chạy 100m); Vận động 2 (chạy 800m); Vận động 3 (bật xa tại chỗ).
         Kết quả kiểm tra khả năng vận động của thí sinh được đơn vị sơ tuyển xác định: Đạt hoặc Không đạt theo quy định của Bộ Công an.
         - Đơn vị sơ tuyển có trách nhiệm trực tiếp chụp ảnh người đăng ký sơ tuyển (cán bộ, chiến sĩ trong CAND mặc quân phục khi chụp ảnh), giữ lại ảnh để dán, đóng dấu giáp lai vào phiếu khám sức khỏe, thẩm tra lý lịch, phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND, giấy chứng nhận sơ tuyển; trả ảnh cho thí sinh để thí sinh sử dụng dán vào lý lịch tự khai và hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và để ảnh vào phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND.
         9.3. Hướng dẫn thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào trường CAND đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và đăng ký nguyện vọng trên Cổng dịch vụ tuyển sinh
         - Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT địa phương nơi cư trú. Riêng thí sinh xét tuyển vào các trường CAND còn phải đăng ký tại Công an cấp huyện và tương đương theo hộ khẩu thường trú hoặc nơi đóng quân. Quá trình khai Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT ban hành (bản giấy hoặc bản điện tử) và Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND của Bộ Công an ban hành, thí sinh chỉ được sử dụng 01 số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân khi đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường CAND.
         - Chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ mặc thường phục khi dự thi tốt nghiệp THPT.
         - Công an các đơn vị, địa phương hướng dẫn thí sinh (bao gồm cả chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ, học sinh Trường Văn hóa không đủ điều kiện xét tuyển đại học CAND nhưng có nguyện vọng xét trung cấp CAND) khai Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND đăng ký dự tuyển vào 1 tổ hợp môn, 1 mã bài thi của 1 ngành của 1 trường CAND. Tại Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND, hướng dẫn cho chiến sĩ CAND tại ngũ khai mã trường THPT theo nơi học và tốt nghiệp THPT.
         - Công an các đơn vị, địa phương yêu cầu thí sinh nộp đầy đủ các tài liệu hồ sơ dự tuyển theo quy định. Nếu thí sinh không nộp đầy đủ các tài liệu trên thì từ chối quyền đăng ký dự tuyển của thí sinh.
         - Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh (bao gồm thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường CAND) được đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Thí sinh đã đạt sơ tuyển và đăng ký xét tuyển vào trường CAND được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển giữa các tổ hợp môn, các ngành, các trường CAND so với nguyện vọng đã khai Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND. Điều kiện để điều chỉnh nguyện vọng:
               + Nguyện vọng trường CAND xét tuyển trên Cổng dịch vụ tuyển sinh phải ở thứ tự nguyện vọng số 1.
               + Thí sinh được điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển với điều kiện tổ hợp điều chỉnh đạt điều kiện sơ tuyển về học lực theo quy định và thí sinh đã khai điểm từng môn thuộc tổ hợp điều chỉnh vào Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND. Trường hợp thí sinh không khai điểm từng môn thuộc tổ hợp điều chỉnh (trên dữ liệu tuyển sinh của Bộ Công an) mà tự ý điều chỉnh tổ hợp xét tuyển vào đại học CAND trên Dữ liệu của Bộ GD&ĐT thì thí sinh chỉ được sử dụng tổ hợp đã đăng ký ban đầu để xét tuyển.
         9.4. Tổ chức xét tuyển
         9.4.1. Xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
         Căn cứ kết quả bài thi Bộ Công an và phổ điểm thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND đề xuất ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường mình và công khai cho thí sinh trước khi xét tuyển.
         9.4.2. Xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo Phương thức 1
         - Tổ chức xét tuyển sau khi Công an địa phương hoàn thành nộp hồ sơ dự tuyển.
         - Căn cứ chỉ tiêu được giao, số lượng hồ sơ xét tuyển nộp về, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND tổ chức xét tuyển thẳng. Trường hợp nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo tiêu chí phụ do Bộ Công an quy định trong Hướng dẫn tuyển sinh.
         - Trường hợp giải được xác định theo loại huy chương Vàng, Bạc, Đồng thì huy chương Vàng được xác định tương đương giải Nhất, huy chương Bạc tương đương giải Nhì, huy chương Đồng tương đương giải Ba.
         - Trường hợp tuyển không đủ chỉ tiêu thì chỉ tiêu chưa tuyển đủ sẽ được chuyển sang chỉ tiêu xét tuyển theo Phương thức 3
         - Trường hợp thí sinh không trúng tuyển Phương thức 1, nếu có nguyện vọng, được tham gia xét tuyển theo Phương thức 3 (nếu nộp đủ hồ sơ và đảm bảo điều kiện theo quy định).
        9.4.3. Xét tuyển đối với thí sinh xét tuyển theo Phương thức 3
        - Điều kiện xét tuyển: Thí sinh đã đạt sơ tuyển, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển về các trường CAND, đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức vào các trường CAND là nguyện vọng 1, đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.
        - Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.
        Công thức tính như sau:
                                ĐXT = (M1+M2+M3)*2/5+BTBCA*3/5+KV+ĐT+ĐTh
        Trong đó:
              + ĐXT: điểm xét tuyển
              + M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND;
              + BTBCA: điểm bài thi Bộ Công an;
              + KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ GD&ĐT;
              + ĐT: điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT;
              + ĐTh: điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậc THPT, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia bậc THPT theo quy định của Bộ Công an.
         - Đối với các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển (bao gồm thí sinh không trúng tuyển theo Phương thức 1 tham gia đăng ký xét tuyển theo Phương thức 3), điểm thưởng được tính như sau: giải Nhất được cộng 1.0 điểm, giải Nhì được cộng 0.75 điểm, giải Ba được cộng 0.5 điểm, giải Khuyến khích được cộng 0.25 điểm. Thí sinh đoạt nhiều giải chỉ được cộng điểm thưởng của một giải cao nhất. Điểm được cộng cho thí sinh trước khi xây dựng phương án điểm.
         - Xác định số lượng chỉ tiêu trúng tuyển theo hướng dẫn của Bộ Công an.
         - Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo tiêu chí phụ quy định của Bộ Công an.
         10. Địa điểm, thời gian và thủ tục giao nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
         10.1. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ
         - Phía Bắc: Nộp tại Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND (thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh)
         - Phía Nam: Nộp tại cơ sở 3 Trường Đại học PCCC (ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai)
        10.2. Thủ tục giao nhận
         - Công an các đơn vị, địa phương có thí sinh đăng ký dự tuyển tiến hành tiếp nhận, kiểm tra và hoàn chỉnh hồ sơ dự tuyển của thí sinh, lập danh sách thí sinh kèm theo file dữ liệu ĐKDT (in và trích xuất từ phần mềm tuyển sinh CAND) có xác nhận của Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị.
         - Đối với Công an các đơn vị, địa phương ở phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra): cử cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ (PX01) trực tiếp mang hồ sơ ĐKDT của thí sinh kèm theo file dữ liệu, lệ phí tuyển sinh đến bàn giao tại trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND.
         - Đối với Công an các đơn vị, địa phương ở phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào): cử cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ (PX01) trực tiếp mang hồ sơ ĐKDT, lệ phí tuyển sinh của thí sinh đến bàn giao tại cơ sở 3 trường Đại học PCCC.
         11. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
          Thời gian nhận hồ sơ: trước 17h00 ngày 30/05/2022. Trong quá trình thực hiện nếu Bộ có chỉ đạo thay đổi về thời gian, Nhà trường sẽ thông báo sau.
           Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND (Số điện thoại: 0692324433, 0692324285 - Fax: 0692324285, 02223778000 hoặc đồng chí Đại úy Phạm Đình Thắng, cán bộ phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, SĐT: 0945.638.468)./.

BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

BÀI ĐĂNG TRONG TUẦN ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây