Logo CAND

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an từ ngày 31/10 - 05/11/2022.

Thứ tư - 09/11/2022 09:07 231 0
Tổ chức tốt công tác nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự; triển khai cao điểm thực hiện Đề án 06 và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng; sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ ngày 31/10 – 05/11/2022.
Tổ chức tốt công tác nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự

Để tiếp tục phát huy vai trò, ý nghĩa thiết thực, hiệu quả của việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu cấp uỷ, thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chính trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt công tác nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, ổn định; bám sát, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong sạch, vững mạnh. Chú trọng hơn nữa đến việc tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự nhằm thống nhất nhận thức trong cán bộ, chiến sĩ, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tận dụng các tiện ích của mạng xã hội, viễn thông trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…
145 0b9a1505 621x461
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng

Tại Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV, trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Tô Lâm đã nêu các giải pháp về quản lý, hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra một cách linh hoạt, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Tập trung tham mưu để hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực an ninh mạng, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, nâng cao trình độ, năng lực thanh tra kiểm tra để theo kịp sự phát triển của khoa học công nghệ và phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực an ninh mạng, tăng cường hợp tác quốc tế và học hỏi kinh nghiệm trong vấn đề an ninh mạng. Hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách đặc thù về bảo vệ an toàn, an ninh mạng; các bộ ngành, địa phương chủ động đầu tư, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng bảo đảm an ninh hệ thống, an ninh thông tin quan trọng; xây dựng chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này; đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Tập trung rà soát kết nối để phục vụ nhân dân trên tinh thần có an toàn mới kết nối được theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống"…

Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, đào tạo trong CAND

Tại Hội nghị giao ban công tác quý III năm 2022 các học viện, trường CAND, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu phân định rõ trách nhiệm của cơ quan thường trực; trong đó giao Cục Đào tạo phối hợp với Văn phòng Bộ Công an và các đơn vị liên quan ghi nhận, tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị để tổng hợp, biên soạn thành kết luận. Giao tất cả các Cục chức năng liên quan tham dự Hội nghị giao ban có trách nhiệm trả lời các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị khối nhà trường trực tiếp hoặc bằng văn bản. Khối trường CAND một số vấn đề về trình tự, thủ tục, quy trình kiểm tra, kiểm điểm, công tác lãnh đạo quần chúng trong công tác Đảng; bám sát các nội dung, kế hoạch, chương trình của công tác quý, vấn đề mà lãnh đạo Bộ lưu ý trong công tác chuyên môn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao...
bca 3786 640x389
Toàn cảnh Hội nghị.
Triển khai cao điểm thực hiện Đề án 06 và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Sơ kết 01 tháng thực hiện Kế hoạch về mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm" triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP; triển khai cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu người đứng đầu Công an các cấp phải củng cố và duy trì quyết tâm chính trị cao trong thực hiện Đề án 06, cần xác định đây là trách nhiệm pháp lý, mệnh lệnh công tác và danh dự của lực lượng Công an. Các đơn vị chức năng tham mưu với lãnh đạo Bộ xây dựng, hoàn thiện các quy định pháp luật theo lộ trình của Đề án, trước mắt là đối với vấn đề đảm bảo các điều kiện thực hiện Luật Cư trú về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022, đôn đốc các bộ, ngành tham gia ý kiến, gửi Bộ Tư pháp thẩm định để trình Chính phủ ban hành trong tháng 12/2022. Công an các đơn vị, địa phương nắm tình hình, triệt phá các đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, trong đó, tập trung vào hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên tuyến biên giới, không gian mạng, dịch vụ bưu chính, phương tiện giao thông…
0b9a1397 634x414
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Hội nghị.

Cũng trong tuần qua, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Tổ trưởng thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ đã kiểm tra công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Ninh Thuận; đồng thời đề nghị Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh Ninh Thuận tiếp tục kiểm tra lộ trình, phân công lực lượng, rà soát, kiểm tra những nội dung, phần việc được giao; thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin về việc thực hiện đề án giữa lực lượng Công an và các sở, ngành có liên quan; tăng cường công tác điều phối ngân sách thực hiện Đề án 06 trên địa bàn bảo đảm hợp lý, hiệu quả…

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy 

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 19 nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và các đơn vị khác có liên quan của Bộ Công an nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật nhằm đảm bảo tính khả thi và đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phục vụ người dân và tổ chức, doanh nghiệp…

0b9a1492 542x365
Toàn cảnh cuộc họp.

*Cũng trong tuần qua, lãnh đạo Bộ Công an cùng Đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc để kiểm tra, đánh giá các mặt công tác năm 2022 tại Công an các tỉnh Hải Dương, Bình Thuận, Hà Tĩnh. Đồng thời đề nghị, Công an các tỉnh đẩy mạnh công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các chủ trương, giải pháp công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân. Tham mưu với Tỉnh ủy và tổ chức quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự; tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu Xuân năm 2023…

5 640x408
Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Trong tuần, tại Lễ mừng công Câu lạc bộ bóng đá CAND thăng hạng Giải bóng đá Vô địch quốc gia năm 2023, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Cục Công tác đảng và công tác chính trị, các đơn vị chức năng của Bộ Công an khẩn trương triển khai các nội dung của Đề án phát triển Câu lạc bộ bóng đá CAND theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo các quy định của pháp luật, của Liên đoàn bóng đá Việt Nam... Câu lạc bộ bóng đá CAND tập trung nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thi đấu Giải bóng đá Vô địch quốc gia năm 2023; chú trọng công tác chuẩn bị lực lượng cầu thủ đáp ứng yêu cầu chuyên môn ở tầm cao. Tăng cường huy động, khai thác các nguồn lực, tài trợ để tạo động lực mạnh mẽ cho Câu lạc bộ phát triển…

Tác giả bài viết: Hoàng Nguyễn

Nguồn tin: https://www.mps.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây