Logo CAND

Văn bản quy phạm pháp luật ban hành và lấy ý kiến trong tháng 4/2022

Thứ ba - 10/05/2022 17:01 657 0
Trong tháng 4 năm 2022, Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý trong nhiều lĩnh vực công tác quan trọng như: Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cửa khẩu hàng không; Thí điểm đấu giá biển số ô tô; Quản lý trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; Bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự; Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi...


Sửa đổi, bổ sung một số điều của 06 Thông tư liên quan công tác quản lý hành chính về an ninh, trật tự

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ (Thông tư số 43/2017/TT-BCA); đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu (Thông tư số 45/2017/TT-BCA); cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Thông tư số 58/2020/TT-BCA); quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát giao thông (Thông tư số 65/2020/TT-BCA); mẫu hộ chiếu, giấy thông hành (Thông tư số 73/2021/TT-BCA)...

Đáng chú ý, Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thì từ ngày 21/5/2022, Công an cấp huyện được tổ chức đăng ký xe ô tô; Công an xã, phường, thị trấn (Công an cấp xã) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức. Những xã trong ba năm liền kề gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong một năm thì Công an xã sẽ được thực hiện đăng ký và cấp biển số xe máy.  

vb1
Những xã trong ba năm liền kề gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong một năm thì Công an xã sẽ được thực hiện đăng ký và cấp biển số xe máy.  ​​​​​​


Ban hành quy định phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi

Thông tư liên tịch số 01/2022/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH do Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội liên tịch ban hành; quy định quan hệ phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi tuổi, chính thức có hiệu lực thi hành.

vb2
Các cơ quan chức năng phối hợp lấy lời khai đối tượng xâm hại tình dục trẻ em.


Các cơ quan, tổ chức khác ngay sau khi phát hiện, tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác về hành vi xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi phải chuyển ngay cho Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an hoặc Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Các cơ sở y tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, khi tiếp nhận, khám chữa bệnh nếu phát hiện bệnh nhân là người dưới 18 tuổi có dấu hiệu bị xâm hại tình dục thì ưu tiên điều trị thương tích, kiểm tra, ghi nhận, thu thập, bảo quản các dấu vết trên cơ thể người bị xâm hại đồng thời thông báo và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh...

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để lấy ý kiến của Nhân dân theo quy định

vb3
Lực lượng Cảnh sát giao thông bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
 

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008 (thay thế Luật Giao thông đường bộ năm 2001), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2009 đi vào thực tiễn đã có những tác động tích cực đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông. Từ thực tiễn công tác, căn cứ chức năng nhiệm vụ, Bộ Công an tổng kết 12 năm thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Công an nhân dân. Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Công an nhân dân.

Theo dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008, 02 dự án Luật mới là Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ sẽ thay thế Luật Giao thông đường bộ năm 2008 để điều chỉnh chuyên sâu và tạo hành lang pháp lý đủ mạnh về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, công tác đầu tư, xây dựng, phát triển, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; quy định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp trong quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực (theo đúng nguyên tắc "một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính" đúng với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII), nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước...

Lấy ý kiến về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá

vb4
Cơ quan đăng ký xe có quyền thu hồi biển số trúng đấu giá khi biển số được sử dụng không đúng quy định của pháp luật.
 
 

Bộ Công an đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong đó quy định biển số được lựa chọn đấu giá là biển số ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký mà Cơ quan đăng ký dự kiến cấp mới theo từng tháng, quý, 6 tháng hoặc 1 năm. 

Không đưa ra đấu giá đối với biển số cấp cho xe mua sắm từ ngân sách Nhà nước, xe của Quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng, xe của doanh nghiệp Quân đội làm kinh tế, xe của tổ chức doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức đó hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Việc xác định giá khởi điểm được quy định cụ thể như sau:
Vùng 1 (gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh): Gkđ  =  Glp  x  2 
Vùng 2 (gồm các địa phương còn lại): Gkđ  =  Glp x 10  
(Gkđ: Giá khởi điểm của 01 biển số đưa ra đấu giá, đơn vị tính là Việt Nam đồng; Glp: Mức lệ phí đăng ký cao nhất đang áp dụng tại địa phương).

Xây dựng Nghị định quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu hàng không

Bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, từ thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu hàng không và trên cơ sở rà soát, đánh giá thấu đáo cơ sở pháp lý có liên quan, Bộ Công an đã đề xuất và Chính phủ đã đồng ý giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu hàng không, cũng là cụ thể hóa văn kiện Đại hội XIII của Đảng về xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Dự thảo gồm 04 chương (Quy định chung; các khu vực tại cửa khẩu đường hàng không, dòng lưu chuyển hành khách; bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không; tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành) gồm 17 Điều; đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến cơ quan, ban, ngành và quần chúng nhân dân. Ngày 29/4/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an đã Công bố Quyết định thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị định quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại của khẩu đường hàng không và tổ chức họp phiên thứ nhất. http://bocongan.gov.vn/tin-noi-bat/xay-dung-nghi-dinh-quan-ly-bao-dam-an-ninh-trat-tu-tai-cua-khau-duong-hang-khong-t31647.html

Đề xuất các quy định trong công tác quản lý trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

vb5
Cán bộ trường giáo dưỡng hướng dẫn học sinh trường giáo dưỡng may áo.
 

Nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về mục đích quản lý, giáo dục, đối xử nhân đạo đối với người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc cũng như tập trung hướng dẫn làm rõ những nội dung có liên quan đến công tác quản lý trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, trong tháng 4/2022, Bộ Công an đã tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với 06 dự thảo Thông tư liên quan đến công tác quản lý trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, gồm: 

Dự thảo Thông tư ban hành Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc.

Dự thảo Thông tư quy định Nội quy trường giáo dưỡng.

Dự thảo Thông tư quy định về thăm gặp; nhận, gửi thư, tiền, quà; liên lạc điện thoại đối với học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc.

Dự thảo quy định về xét, đề nghị giảm thời hạn, tạm đình chỉ, miễn chấp hành phần thời gian còn lại cho học sinh, trại viên.

Dự thảo Thông tư quy định công tác của Giáo viên chủ nhiệm ở trường giáo dưỡng.

Dự thảo Thông tư quy định về thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc.
 

Dự thảo Thông tư quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự

Nguyên tắc bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự yêu cầu phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm an toàn về người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự.

vb6
Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự, phải có mặt tại địa điểm theo kế hoạch từ khi bắt đầu đến khi kết thúc vụ việc cưỡng chế.
 

Không tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, các ngày nghỉ, ngày lễ, tết và các trường hợp đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ.

Nghiêm cấm việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, thực hiện bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự khi có văn bản yêu cầu và kế hoạch cưỡng chế của Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền.

 

Cùng với đó, Bộ Công an đã dự thảo Thông tư quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Trường hợp tổ chức, cá nhân cùng một lúc thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính (VPHC) thì người có thẩm quyền quyết định hình thức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm; nếu hình thức xử phạt là phạt tiền thì phải cộng các mức tiền phạt của từng hành vi thành mức phạt chung và chỉ ra một quyết định xử phạt. Việc quyết định xử phạt được thực hiện như sau:

- Nếu các hành vi VPHC mà thuộc thẩm quyền được giao thì ra quyết định xử phạt.

- Nếu một trong các hành vi VPHC vượt quá thẩm quyền được giao, thì phải chuyển vụ việc đó đến cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt.

- Nếu hành vi thuộc thẩm quyền xử phạt VPHC của nhiều người thuộc các ngành khác nhau, thì thẩm quyền xử phạt thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xử phạt nơi xảy ra vi phạm.


Minh Ngân
Cổng TTĐT BCA

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây