Chủ động, nêu gương, kỷ cương

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba - 21/05/2024 09:20 59 0
Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại tối đa do cháy rừng gây ra, ngày 23/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR trên địa bàn tỉnh Bình Định, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp PCCCR theo Công điện số 31/CĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR; Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) về PCCCR; Văn bản số 1643/BNN-KL ngày 08/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; Văn bản số 855-CV/TU ngày 12/4/2024 của Tỉnh ủy Bình Định về việc chỉ đạo công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh.
         
Bên cạnh đó, UBND cấp huyện thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác PCCCR, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về PCCCR, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCCR, nhất là người dân sống gần rừng, ven rừng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về PCCCR, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng trên lâm phần quản lý.

         
Cùng với đó, UBND cấp huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) có rừng, các chủ rừng xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án PCCCR giai đoạn 2024-2030 theo phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ); tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các chủ rừng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định về PCCCR, không xử lý thực bì bằng biện pháp dùng lửa trong thời kỳ cao điểm dễ cháy rừng.

         
UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, chủ động và quyết liệt tổ chức thực hiện tốt công tác PCCCR; gắn trách nhiệm của địa phương, chủ rừng trong công tác PCCCR. Trong thời gian nắng nóng, nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên, chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn/Ban Chỉ huy bảo vệ rừng và PCCCR cấp xã phân công thành viên, cán bộ thường trực 24/24 giờ tại trụ sở cơ quan kể cả các ngày nghỉ, ngày lễ, tết để tiếp nhận thông tin báo cháy; tăng cường lực lượng tuần tra tại các vùng trọng điểm về cháy rừng để phát hiện sớm đám cháy, triển khai kịp thời các biện pháp chữa cháy hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; nghiêm cấm các hoạt động có sử dụng lửa trong rừng, ven rừng. Chỉ đạo lực lượng liên ngành (Kiểm lâm, Công an, Quân đội) thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR; có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị, hậu cần, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; thường trực, sẵn sàng phối hợp khi xảy ra cháy rừng; phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây ra cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Có phương án và sẵn sàng sơ tán Nhân dân khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

         
UBND cấp huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm tại Trang thông tin điện tử của Cục Kiểm lâm (kiemlam.org.vn), Chi cục Kiểm lâm Bình Định (http://cckl.snnptnt.binhdinh.gov.vn); kịp thời thông báo cấp dự báo cháy rừng cho truyền thông cấp huyện và đưa tin trên hệ thống loa phát thanh cấp xã; khi xảy ra cháy rừng phải triển khai ngay lực lượng chữa cháy và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

         
Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát công tác PCCCR tại các địa phương, nhất là tại các khu vực trọng điểm về cháy rừng. Bên cạnh đó, chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, dự báo, cảnh báo cấp dự báo cháy rừng để phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền đến người dân khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp III đến cấp V; theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng để có phương án ứng phó kịp thời; duy trì chế độ thường trực công tác PCCCR theo quy định; đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các chủ rừng thực hiện nghiêm các quy định PCCCR, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa gần rừng, ven rừng của người dân không để xảy ra cháy rừng; nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa trong rừng, ven rừng khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp IV đến cấp V. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Định tăng thời lượng đưa tin, bài viết về dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong việc theo dõi, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng, đảm bảo công tác PCCCR sát thực tiễn, đạt hiệu quả. Theo dõi, tổng hợp định kỳ (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quản lý PCCCR trên địa bàn tỉnh.

         
Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm thực hiện tốt công tác PCCCR; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời huy động tham gia chữa cháy rừng; phối hợp chặt chẽ với Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các địa phương trong công tác kiểm tra an toàn về PCCCR định kỳ, đột xuất, nhất là địa bàn, khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với lực lượng Kiểm lâm điều tra làm rõ đối tượng gây ra cháy rừng, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

         
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có phương án, kế hoạch ứng cứu kịp thời khi có tình huống diễn biến phức tạp trong công tác PCCCR; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, lực lượng dân quân tự vệ địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng hiệu quả.

         
Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, bố trí vốn đầu tư công để thực hiện các hạng mục đầu tư liên quan đến PCCCR trên địa bàn tỉnh theo quy định.

         
Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm cho các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, PCCCR theo quy định của Nhà nước.

         
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh kịp thời dự báo, cung cấp thông tin về thời tiết và các hiện tượng thời tiết cực đoan đến người dân và các cơ quan liên quan phục vụ công tác PCCCR.

         
Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tăng cường phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong Nhân dân về PCCCR; kịp thời đưa thông tin diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ rừng và PCCCR.

Tác giả bài viết: Thiên Trúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây