Logo CAND

65 năm - Những trang sử vẻ vang của lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2023).

Thứ hai - 08/05/2023 10:55 425 0
Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh chính trị nội bộ (ANCTNB) luôn ra sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, phát huy bản chất cách mạng và truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân anh hùng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản và Nhân dân, lập nên nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững an ninh quốc gia, góp phần tô thắm lá cờ truyền thống anh hùng của Công an nhân dân Việt Nam.
65 năm - Những trang sử vẻ vang của lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2023).
Quá trình hình thành và phát triển của lực lượng ANCTNB
         
Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã có những cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ Đảng, đến mùa thu năm 1945 lịch sử, một bộ phận làm công tác bảo vệ ANCTNB đã ra đời, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ đứng vững trước sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch, phản động. Ngày 16/02/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sắc lệnh số 141 thành lập Thứ Bộ Công an, trong đó lực lượng Bảo vệ nội bộ là bộ phận thuộc Vụ Bảo vệ chính trị do đồng chí Ngô Ngọc Du làm Vụ trưởng. Giữa năm 1956, theo yêu cầu nhiệm vụ, lực lượng bảo vệ nội bộ phát triển thành 4 phòng trực thuộc Vụ Bảo vệ chính trị do đồng chí Lê Quốc Thân làm Giám đốc gồm: Phòng Bảo vệ dân, chính, đảng Trung ương, Phòng Bảo vệ y tế, Phòng Bảo vệ giáo dục, Phòng Bảo vệ văn hoá nghệ thuật.

         
Ngày 10/5/1958, tại tờ trình số 521-V8/1 của Bộ Công an, Ủy ban kiện toàn tổ chức Trung ương quyết định tách lực lượng Bảo vệ nội bộ ra khỏi Vụ Bảo vệ chính trị, thành lập Vụ Bảo vệ cơ quan do đồng chí Nguyễn Quang Việt làm Vụ  trưởng. Đây là sự kiện đặc biệt mà đến nay các thế hệ cán bộ lực lượng ANCTNB luôn khắc ghi, từ đó ngày 10/5/1958 được lấy làm Ngày truyền thống của lực lượng ANCTNB.

         
Trước thực tiễn mỗi thời kỳ cách mạng, trải qua rất nhiều lần thay đổi mô hình, tổ chức với các tên gọi khác nhau như: Cục Bảo vệ nội bộ (1963); Cục Bảo vệ cơ quan và văn hoá (1967); Cục An ninh kinh tế, văn hoá tư tưởng (1981); Cục An ninh văn hoá tư tưởng (1983); Cục Bảo vệ nội bộ (1988); Cục Bảo vệ An ninh văn hoá tư tưởng (1990); Cục An ninh Chính trị nội bộ (2010); Cục An ninh thông tin, truyền thông (2010); Cục An ninh văn hóa, thông tin, truyền thông (2014).

         
Năm 2018, trước yêu cầu thực tiễn công tác của lực lượng Công an nhân dân, thực hiện Nghị định số 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 06/8/2018 Cục ANCTNB được thành lập trên cơ sở hợp nhất 02 Cục gồm: Cục ANCTNB và Cục An ninh văn hóa, thông tin, truyền thông. Tổ chức Cục gồm 09 phòng, gồm: Phòng Tham mưu; Phòng Chính trị, hậu cần; Phòng Bảo vệ nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước, Trung ương; Phòng An ninh các cơ quan tư pháp, xây dựng pháp luật, tổ chức chính trị, xã hội Trung ương, Phòng An ninh báo chí, xuất bản; Phòng An ninh y tế, giáo dục, khoa học xã hội, khoa học công nghệ; Phòng An ninh văn hóa, thể thao và lao động xã hội; Phòng An ninh bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; Phòng Quản lý nhà nước về bảo vệ Bí mật nhà nước, do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Khắc Khanh giữ chức vụ Cục trưởng. Tại Công an các địa phương thành lập Phòng An ninh chính trị nội bộ trực thuộc tỉnh, thành phố; từ đó đến nay, lực lượng ANCTNB được thống nhất từ Trung ương đến địa phương về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANCTNB.

         
Những chiến công tiêu biểu

         
Trấn áp bọn phản cách mạng trong vụ án chỉnh trị dưới chiêu bài “Nhân văn giai phấm ”

         
Sau khi giải phóng miền Bắc (1954), các cơ quan tình báo, gián điệp của Mỹ và Pháp đã cài cắm nhân viên, cơ sở ở miền Bắc để hoạt động lâu dài. Đuy- răng (một trong những tên tình báo Pháp cài lại khoác áo Giám đốc trường Viễn Đông Bác cổ) chỉ thị cho Thụy An (một nữ gián điệp Pháp hoạt động với tư cách nhà văn) mua chuộc, móc lối, lôi kéo những phần tử bất mãn trong văn nghệ sỹ và hàng ngũ trí thức ở miền Bắc hoạt động chống lại công cuộc xây dựng CNXH, chống lại sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta. Lực lượng ANCTNB đã đề xuất thành lập chuyên án đấu tranh với nhóm “Nhân văn giải phẩm”, tổ chức đấu tranh quyết liệt với hàng chục đối tượng, kịp thời ngăn chặn các hoạt động phá hoại của bọn phản động, ngăn chặn âm mưu, liên kết trong ngoài.

         
Trấn áp “Tổ chức chính trị phản động, làm tình báo cho nước ngoài” hoạt động chống Đảng Cộng sản Việt Nam

         
Thập kỷ 60, một số đảng viên bị ảnh hưởng của chủ nghĩa xét lại đã có những hoạt động chống lại Đảng, do nắm chắc tình hình, lực lượng ANCTNB đã phát hiện những hoạt động sai trái trên, kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ và Bộ Chính trị. Do tính chất và tầm quan trọng đặc biệt của vụ án, Bộ Chính trị phân công đồng chí Lê Đức Thọ và đồng chí Trần Quốc Hoàn thay mặt Bộ Chính trị trực tiếp chỉ đạo. Tất cả các lực lượng nghiệp vụ của Ngành được huy động tham gia, trong đó Cục Bảo vệ cơ quan và văn hoá là lực lượng chủ công và thường trực vụ án. Kết quả, đã bắt hàng chục đối tượng, ngoài một số đối tượng được tha, số còn lại yêu cầu đi tập trung giáo dục cải tạo có thời hạn, góp phần phá vỡ âm mưu lật đổ chính quyền của các đối tượng.

         
Đấu tranh với số đối tượng bất mãn cơ hội chính trị

         
Sau khi các nước XHCN ở Đông Âu, Liên Xô (cũ) tan rã, tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng nảy sinh nhiều phức tạp mới. Do tác động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch và tác động tình hình thế giới, trong nước đã xuất hiện số đối tượng bất mãn cơ hội chính trị trở thành chống đối, móc nối, liên kết với các tổ chức, cá nhân phản động ở nước ngoài, tạo chỗ dựa về tinh thần, vật chất hình thành tổ chức chính trị đối lập với Đảng. Các đối tượng phản động gia tăng hoạt động biên soạn, tán phát tài liệu phủ định học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ định lịch sử, phủ định vai trò và sự lãnh đạo của Đảng; kích động gây chia rẽ nội bộ; xuyên tạc, bôi nhọ uy tín nhiều đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, đòi bỏ chuyên chính vô sản và con đường đi lên CNXH... Lực lượng ANCTNB đã phối hợp với các đơn vị kịp thời lập chuyên án do lãnh đạo Bộ chỉ đạo. Đã áp dụng đồng bộ các biện pháp đấu tranh với các nhóm đối tượng ở các địa phương trọng điểm như Tp. Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Hải Phòng... ngăn chặn được hoạt động quá khích của đối tượng. Kết quả công tác đấu tranh với số đối tượng cơ hội chính trị, lực lượng ANCTNB đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an giao.

         
Đấu tranh với hoạt động xâm phạm ANQG và TTATXH thông qua việc tài trợ, triển khai các dự án của các tổ chức phi Chính phủ Việt Nam

         
Thời gian qua, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện “tiến trình dân chủ ở Việt Nam”, thông qua việc thúc đẩy hình thành phát triển “xã hội dân sự” theo tiêu chí phương Tây với mục đích lợi dụng các tổ chức phi chính phủ Việt Nam đe gây mất ổn định, tạo dựng ngọn cờ, tạo mối liên kết giữa các tổ chức, các nhóm, các cá nhân có hoạt động phức tạp, mục đích từng bước hình thành tổ chức đối lập tiến tới thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Các thế lực thù địch tìm cách thâm nhập, chuyển hóa các tổ chức phi chính phủ Việt Nam thoát ly sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tăng cường liên kết, phối hợp, tác động, can thiệp vào quá trình hoạch định chính sách, xây dựng và sửa đổi pháp luật Việt Nam. Từ năm 2021 đến nay, lực lượng ANCTNB đã chủ động phát hiện nhiều vụ việc, xác lập, đấu tranh nhiều chuyên án, áp dụng quyết liệt nhiều đối sách, huy động sức mạnh tổng hợp của các cơ quan trong và ngoài ngành công an, ở Trung ương và địa phương. Kết quả, đã khởi tố nhiều vụ án, đưa các đối tượng cầm đầu ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật, đã làm phá rã nhiều tổ chức phi chính phủ Việt Nam có hoạt động phức tạp liên quan đến ANQG; đánh sập âm mưu tạo dựng các “ngọn cờ”, bóc gỡ các “mối liên kết” trong ngoài, giữa các tổ chức, cá nhân phức tạp với nhau; góp phần làm giảm hẳn và ngăn chặn âm mưu ý đồ lợi dụng các tổ chức phi chính phủ Việt Nam để chống, phá Đảng và Nhà nước.

         
Từ năm 2013, qua công tác nắm tình hình, lực lượng ANCTNB đã phát hiện một số đối tượng thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển (SENA) đã lôi kéo một số đảng viên, cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu tham gia soạn thảo hàng chục tài liệu có nội dung phức tạp, độc hại về chính trị, phá hoại nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc, phê phán chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường đi lên CNXH, kêu gọi thay đổi chế độ chính trị tại Việt Nam và tán phát số lượng lớn, trong thời gian dài nhằm tác động nội bộ, gây chia rẽ trong Đảng, suy giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Lực lượng ANCTNB đã báo cáo, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác đấu tranh, xử lý các đối tượng, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt 01 đối tượng về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân ” (theo Điều 331) và tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ ” (Điều 356 Bộ Luật Hình sự). Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá đây là vụ việc “mẫu mực” trong đấu tranh chống tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Đảng, Nhà nước đã xác định.

         
Đấu tranh xử lý các đối tượng cầm đầu, cốt cán trong “Hội nhà báo độc lập Việt Nam”

         
Ngày 04/7/2014, “Hội nhà báo độc lập Việt Nam” được tuyên bố thành lập do Phạm Chí Dũng làm Chủ tịch; số lượng thành viên ghi danh của Hội ban đầu là 92 người, phân bố ở nhiều địa phương trong và ngoài nước. Mục đích nhằm lợi dụng quyền tự do ngôn luận, các vấn đề dân chủ, nhân quyền để tuyên truyền, xuyên tạc, phê phán vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý, điều hành đất nước của Chính phủ; phản biện các chính sách của Nhà nước liên quan đến quản lý xã hội, tự do báo chí; hỗ trợ, bênh vực cho số nhà báo có quan điểm, tư tưởng bất mãn, cơ hội chính trị; đấu tranh đòi Nhà nước bỏ Điều 88, 258, Bộ Luật Hình sự. Lực lượng ANCTNB đã sớm phát hiện các hoạt động sai trái và kịp thời đề xuất xác lập chuyên án do Bộ chỉ đạo. Kết quả, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với các đối tượng cầm đầu, cốt cán trong “Hội nhà báo độc lập Việt Nam”, gồm: Phạm Chí Dũng (Chủ tịch hội), Nguyễn Tường Thụy (Phó Chủ tịch), Lê Hữu Minh Tuấn (hội viên phụ trách tài chính) theo điều 117 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngày 05/01/2021, Tòa án Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đã tuyên án với các bị cáo như sau: Phạm Chí Dũng 15 năm tù giam; Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn 11 năm tù giam. Cả 03 bị cáo đều phải chịu hình phạt bổ sung quản chế 03 năm sau khi hết hạn tù.

         
Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

         
Lực lượng ANCTNB đã tham mưu với Đảng ủy CATW, Bộ Công an, trực tiếp là Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức công tác Công an bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch từng bước đi vào thực chất, nền nếp gắn liền với yêu cầu công tác bảo đảm ANCTNB, an ninh văn hóa tư tưởng, thông tin truyền thông; tạo chuyển biến thực chất về chất lượng, hiệu quả công tác, với quy trình, bước đi bài bản, chặt chẽ: Từ việc phát hiện, xử lý tin xấu, độc, thông tin sai trái, thù địch gắn với xác minh, truy tìm, xử lý tận gốc “đối tượng tạo dựng”; nghiên cứu, xây dựng lý luận nghiệp vụ và tổ chức tập huấn, đào tạo; đến hình thành và vận hành nhuần nhuyễn cơ chế phối hợp trong quản lý, chỉ đạo thông tin tuyên truyền; thiết lập, vận hành hệ thống phương tiện truyền thông; nâng cao năng lực, phát huy vai trò của người phát ngôn các cấp trong CAND.

         
Trước diễn biến phức tạp của tình hình tin giả, tin sai sự thật, nhất là thông tin nội dung xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, chính quyền các cấp, lực lượng ANCTNB đã chủ động nhận diện, phân loại, đánh giá và kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo tố chức đồng bộ các mặt công tác, triến khai các đợt cao điếm đấu tranh, xử lý hàng nghìn trường hợp. Qua đó có tác dụng cảnh báo, răn đe, góp phần tạo chuyến biến nhận thức và chấp hành pháp luật của người dùng Internet, mạng xã hội; ngăn chặn, hạn chế thấp nhất mức độ ảnh hưởng của tin giả, tin sai sự thật; bảo đảm an toàn thông tin, giữ gìn uy tín và hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo cấp cao; củng cố vai trò của lực lượng Công an với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điếm sai trái thù địch; tạo thuận lợi cho quá trình xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

         
Đấu tranh với hoạt động tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng trái phép và hoạt động sản xuất, buôn bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả

         
Trước tình hình phức tạp về vấn nạn văn bằng, chứng chỉ giả, đặc biệt là trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng ANCTNB đã kiến nghị Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố chấn chỉnh, góp phần làm trong sạch, giải quyết vấn nạn trong sử dụng văn bằng chứng chỉ giả; đồng thời tham mưu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường đấu tranh với hoạt động quảng cáo, sản xuất, mua bán, sử dụng văn bằng chứng chỉ giả. Qua đó, lực lượng ANCTNB đã phát hiện, xác minh làm rõ và chuyển cơ quan điều tra khởi tố hàng chục vụ án hình sự “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tố chức ”, khởi tố hàng trăm đối tượng có liên quan để điều tra theo quy định của pháp luật. Trong đó tiêu biểu là 02 vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại trường Đại học Đông Đô và trường Đại học Kinh Bắc; hai trường này đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo tại trường và liên kết với các cơ sở trong cả nước đào tạo liên thông cấp đại học, trong đó có việc đào tạo, cấp bằng cử nhân ngôn ngữ Anh cho nhiều người không đúng quy định của pháp luật và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

         
Từ năm 2018 đến nay, lực lượng ANCTNB đã phối hợp các đơn vị chức năng khởi tố 03 vụ án liên quan đến kỳ thi Quốc gia, gồm: (1) Vụ án tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình năm 2018, đã đề xuất xử lý hình sự hàng chục trường hợp, xử lý kỷ luật đối với hàng trăm cán bộ, đảng viên và hàng trăm thí sinh được can thiệp nâng điểm trong khâu chấm thi. (2) Vụ án tổ chức cho thí sinh sử dụng công nghệ cao đế gian lận trong khâu coi thi từ năm 2017 đến năm 2021, đã khởi tố hàng chục đối tượng về tội “Cố ý làm lộ Bí mật nhà nước”. (3) Vụ việc liên quan đến đề thi tốt nghiệp môn Sinh học năm 2021, đã khởi tố 02 giáo viên là Tổ trưởng, Tổ phó khi làm ngân hàng câu hỏi và ra đề thi về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

         
Đấu tranh với hoạt động cấp phép, nhập khẩu thuốc, trang thiết bị y tế và một số sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về y tế

         
Lĩnh vực y tế luôn nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội do có liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng toàn dân. Đáng chú ý, những năm qua tình trạng vi phạm trong hoạt động kinh doanh dược diễn ra khá phố biến như: Thuốc giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không niêm yết giá thuốc theo quy định; cố ý làm trái trong đấu thầu thuốc; phát hiện một số dấu hiệu tiêu cực trong cấp phép đăng ký thuốc để trục lợi; dư luận bức xúc trước thiếu sót của cơ quan quản lý, kiểm soát. Điển hình là vụ việc từ năm 2013 đến 2014, Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma cùng đồng bọn đã làm giả các tài liệu, sử dụng giấy tờ, con dấu giả để đề nghị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu thuốc; làm giả hợp đồng mua bán với công ty nước ngoài để nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500mg Caplet chữa bệnh ung thư giả vào Việt Nam, thu lợi bất chính. Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, lực lượng ANCTNB đã phối hợp với đơn vị chức năng khởi tố vụ án “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma; tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng vụ án trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2014, đồng thời khởi tố thêm 02 vụ án liên quan: (1) Vụ án “Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản” đối với số luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bị can trong vụ án VN Pharma.(2) Vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế. Đây là vụ án điển hình về công tác đấu tranh của lực lượng ANCTNB đối với sai phạm trong cấp phép nhập khấu thuốc, đặc biệt là đã ngăn chặn kịp thời hành vi đưa thuốc giả, trong đó có thuốc điều trị ung thư vào cơ sở khám chữa bệnh. Vụ án đã được dư luận xã hội cũng như cán bộ, đảng viên, chuyên gia ngành y tế, doanh nhân kinh doanh lĩnh vực dược đồng tình ủng hộ.

         
Ngoài ra, trong đợt dịch Covid-19 bùng phát, lực lượng ANCTNB đã triển khai các kế hoạch xác minh, đấu tranh đối với hoạt động cấp phép, nhập khẩu thuốc điều trị, vắc xin, sinh phẩm, vật tư y tế phòng chống dịch. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh, đấu tranh với hoạt động lợi dụng dịch bệnh để nâng khống, buôn bán kít test xét nghiệm Covid-19 trái quy định; hành vi nhận hối lộ để xét duyệt, cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong bối cảnh đại dịch Covid-19 năm 2020 và 2021.

         
Đấu tranh với tội phạm sử dụng dịch vụ bưu chính để vận chuyển hàng  quốc cấm

         
Hiện nay nhu cầu vận chuyển hàng hóa rất sôi động, nhất là thị trường bưu chính gắn với thương mại điện tử, đây là nguy cơ các đối tượng lợi dụng vận chuyển hàng quốc cấm. Lực lượng ANCTNB đã phối hợp đơn vị chức năng bắt quả tang hàng chục vụ, việc lợi dụng dịch vụ bưu chính để vận chuyển ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, sản xuất, mua bán, vận chuyển giấy tờ giả, hàng cấm...; tang vật thu được 03 máy sản xuất đạn chì, 7 khuôn đúc đạn, 10kg đạn chì, 03 khẩu súng săn, 71 bưu kiện chứa dao găm, đao kiếm, khoảng 100 kg phụ kiện để lắp súng tự chế, linh kiện vũ khí; 2.387,2 gam ma túy (cần sa khô); 24 thiết bị để sản xuất giấy tờ giả (máy vi tính, máy in màu, máy in thẻ, máy scan, máy cán màu, máy cắt phôi, máy ép platics, máy ép thẻ, máy ép thủ công, điện thoại di động, máy tính bảng...), 03 máy khắc con dấu và gần 500 con dấu của cơ quan, tổ chức; 768 giấy tờ giả thành phẩm (Căn cước công dân gắn chip, giấy triệu tập của cơ quan công an, tem đăng kiểm ô tô...); 8.978 phôi dùng để sản xuất giấy tờ giả (Bằng tốt nghiệp đại học, thẻ căn cước công dân, bằng lái xe...); tiêu hủy hàng chục nghìn bì thư in hình bản đồ Việt Nam không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đề xuất xử lý trên 26 đối tượng (trong đó có 01 đối tượng người Trung Quốc vận chuyển ma túy qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế tại Công ty TNHH vận chuyển DHL -VNPT).

         
Đấu tranh với tội phạm trộm cước viễn thông quốc tế có tổ chức

         
Tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra ngày càng phức tạp trên nhiều lĩnh vực, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia và khó kiểm soát. Trong đó, tội phạm lợi dụng chồng lấn sóng với Trung Quốc ở khu vực biên giới phía Bắc và Tp. Hồ Chí Minh đế thiết lập hệ thống viễn thông chuyển trái phép lưu lượng điện thoại quốc tế về Việt Nam tiếp tục gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại cho nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước hàng tỷ đồng cước điện thoại quốc tế, ảnh hưởng đến an ninh thông tin, đe dọa an ninh quốc gia. Lực lượng ANCTNB đã chủ động nắm tình hình, phát hiện và xác lập chuyên án đấu tranh với tội phạm trộm cước viễn thông quốc tế có tổ chức; bắt quả tang hàng chục đối tượng thực hiện hành vi trộm cước (trong đó có 02 đối tượng chính người Trung Quốc, núp dưới danh nghĩa Công ty Kin Long để thuê địa điểm lắp đặt thiết bị, thông qua nhân viên người Việt Nam để thuê bao các đường cáp quang FTTH, móc nối với các đại lý viễn thông thu gom hàng chục nghìn sim điện thoại di động); thu giữ tang vật, phương tiện, tài liệu được gồm nhiều hệ thống thiết bị trộm cước hiện đại nhất thời điểm hiện tại và hàng ngàn sim điện thoại dùng để hoạt động vi phạm pháp luật; đề xuất xét xử hàng chục đối tượng, thu hồi nộp ngân sách hàng chục tỷ đồng.

         
Ngoài ra, từ năm 2010 đến nay, lực lượng ANCTNB đã chủ động trinh sát phát hiện hàng trăm vụ việc, đề xuất khởi tố hàng chục bị can, tiêu biểu: (1) Phối hợp cơ quan An ninh điều tra khởi tố 06 bị can vụ án “Đỗ Thái Sơn và đồng bọn phạm tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước”. (2) Phối hợp với cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố 07 bị can (trong đó có đối tượng Nguyễn Thanh Thúy, tức “Cậu Thủy”) vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xâm phạm mồ mả, hài cốt”.(3) Phát hiện, phối hợp điều tra, bắt và khởi tố 02 đối tượng mạo danh Trợ lý Thủ tướng Chính phủ để lừa đảo. (4) Phối hợp điều tra khởi tố 02 phóng viên báo chí làm lộ bí mật nhà nước. (5) Phát hiện, điều tra, khởi tố nhiều cơ sở in lậu với hàng chục ngàn bản sách về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. (6) Phối hợp, khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác” liên quan cuộc thi “Hoa hậu doanh nhân sắc đẹp Việt 2020”.(7) Khởi tố đối tượng Nguyễn Phương Hằng về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tố chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. (8) Khởi tố bị can đối với Trần Văn Bang về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. (9) Chủ trì xác minh, thu thập tài liệu chuyển cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tổ vụ án, khởi tố bị can đối tượng làm giả tài liệu của lãnh đạo Chính phủ và một số bộ, ngành đế lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (l0) Phối hợp cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sơn Lộ trong vụ án “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại Tp. Hà Nội và các tỉnh thành phố khác. (11) Phối hợp cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp. Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội “trốn thuế” đối với Hoàng Ngọc Giao (Viện PLD) (,2) Phối hợp với các đon vị liên quan khởi tố vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế...

         
Những chiến công vang dội

         
Với những thành tích chiến công xuất sắc nêu trên, lực lượng ANCTNB được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND. Nổi bật là, chỉ sau ba năm thành lập, năm 1961, đơn vị đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Bằng khen, tính đến nay, lực lượng ANCTNB đã được tặng thưởng: 01 Huân chương Hồ Chí Minh; 01 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 01 Huân chương Lao động hạng Nhất; 04 Huân chương Chiến công hạng Nhất; 01 Huân chương Chiến công hạng Nhì; 02 Huân chương Chiến công hạng Ba; 02 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; nhiều Phòng và cá nhân trong Cục và Công an địa phương được tặng nhiều phần thưởng cao quý. Từ năm 2020 đến nay, Cục ANCTNB luôn thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong 03 năm liên tiếp, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc. Hàng nghìn lượt tập thể cấp phòng, cá nhân thuộc lực lượng An ninh chính trị nội bộ được tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Bộ Công an và các bộ, ban, ngành, địa phương.

         
Đặc biệt, ngày 27/5/2013, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 961/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục An ninh chính trị nội bộ đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
2 640x427 1
Cục An ninh Chính trị nội bộ được nhận cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021” của Chính phủ. Nguồn: Báo CAND
Đạt được những thành tích nổi bật nêu trên trong chặng đường 65 năm qua, lực lượng ANCTNB luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trực tiếp là sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ trách nhiệm của các đơn vị trong lực lượng Công an và cấp ủy, thủ trưởng các bộ, ban, ngành, địa phương; sự tin yêu, đùm bọc của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Phát huy truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng ANCTNB quyết tâm tiếp tục thi đua lập thành tích xuất sắc, xây dựng lực lượng ANCTNB cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc ANCTNB, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh thông tin truyền thông, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
         
(Nội dung bài viết được trích dẫn từ Đề cương tuyên truyền 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958-10/5/2023) của Cục An ninh chính trị nội bộ)

Tác giả bài viết: Từ Thanh Phong - Phòng ANCTNB

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây