Chủ động, nêu gương, kỷ cương

Lực lượng Tham mưu Công an nhân dân: “Trung thành – Tận tụy; Mưu trí – Sáng tạo; Đoàn kết – Lập công”

Thứ bảy - 16/04/2022 12:01 381 0
Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 – 18/4/2022), Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ - Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin với báo chí về những kết quả nổi bật của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (CAND) nói chung và Văn phòng Bộ Công an nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của đồng chí Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ - Người phát ngôn Bộ Công an

Phóng viên: Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của lực lượng Tham mưu CAND nói chung và Văn phòng Bộ Công an nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội?

Trung tướng Tô Ân Xô: Lực lượng Tham mưu CAND ra đời và phát triển gắn liền với quá trình trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng CAND. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lực lượng Tham mưu CAND ngày càng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, với lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp trong chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, có chức năng tham mưu, điều phối phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Bộ đã chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, chiến lược về bảo đảm an ninh, trật tự; thể chế các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về việc thực hiện các nhiệm vụ công tác công an; bảo đảm tính xuyên suốt, thống nhất, kịp thời trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thông tin của lãnh đạo Bộ. Riêng năm 2021, Văn phòng Bộ đã tham mưu ban hành 05 Chỉ thị, 06 Thông tư, 11 Chương trình, Chương trình hành động và hàng trăm Kế hoạch, Công điện, Điện chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ lãnh đạo Bộ dự các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và tổ chức hàng trăm buổi làm việc quan trọng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

Tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo, điều hành công tác bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, các sự kiện chính trị mang tầm cỡ quốc tế tổ chức tại Việt Nam, được dư luận, bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Nổi bật là, bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên năm 2019; Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37… Hiện nay, Văn phòng Bộ đang tập trung tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) được tổ chức tại Việt Nam.

Tổ chức tốt công tác trực ban, trực chỉ huy; chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi lên, các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, chỉ đạo các mặt công tác xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật CAND; tăng cường công tác phối hợp với các Bộ, ngành trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và tham gia các Ban Chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ. Cùng với đó, làm tốt công tác thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ huy và tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong công tác tham mưu. Thực hiện tốt chức năng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác công an, các chương trình, kế hoạch, quyết định, mệnh lệnh công tác của lãnh đạo Bộ Công an.

 

bca 9109
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Huân chương Quân công hạng Ba tặng Văn phòng Bộ Công an tại buổi gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2021). 

Phóng viên: Như đồng chí vừa cho biết, một trong những kết quả nổi bật của Văn phòng Bộ là tham mưu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, các sự kiện quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Đồng chí có thể chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện này?

Trung tướng Tô Ân XôNói về kinh nghiệm trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng có thể gói gọn trong 4 chữ đó là “Sớm - Sắc - Chắc - Sâu”, được thể hiện trên một số nội dung sau:

Thứ nhất, chủ động nắm chắc thông tin, tình hình liên quan đến sự kiện để tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ban hành các phương án, kế hoạch bảm đảm an ninh, trật tự; thường xuyên cập nhập, bổ sung, chỉnh lý phương án, kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tiễn và thay đổi từ Ban Tổ chức sự kiện.

Thứ hai, chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra Công an các đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự từ sớm, từ xa và từ cơ sở. Đảm bảo sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, biện pháp, với phương châm chủ động phòng ngừa là chính; đồng thời chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tham mưu xây dựng, tổ chức diễn tập nhuần nhuyễn phương án xử lý các tình huống cụ thể về an ninh, trật tự.

Thứ ba, chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ Công an trong công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương; thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực, đầu mối liên hệ, phối hợp của Bộ Công an với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự sự kiện.

Thứ tư, chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an ninh, trật tự sau mỗi sự kiện. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, hoàn thiện lý luận CAND về công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

15416b1f 5f6e 46b9 8135 d93ab4f2cf5b
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an


Phóng viên: Thời gian tới, để giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước, đồng chí cho biết nhiệm vụ công tác trọng tâm của lực lượng Tham mưu CAND nói chung và của Văn phòng Bộ Công an nói riêng?

Trung tướng Tô Ân XôThời gian tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ngày càng nặng nề hơn, đòi hỏi lực lượng Tham mưu CAND tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành – Tận tụy; Mưu trí – Sáng tạo; Đoàn kết – Lập công”, đổi mới toàn diện các mặt công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, góp phần thực hiện nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước. Trong đó, Văn phòng Bộ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025 để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, đề ra các giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân và ấn định mốc thời gian hoàn thành.

Hai là, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, dự báo sát, “đúng” và “trúng” tình hình, đảm bảo tính kịp thời, tầm vĩ mô và chiến lược; thực hiện tốt chức năng tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đề xuất với Trung ương Đảng, Chính phủ ban hành các chủ trương, đối sách, biện pháp phù hợp để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Ba là, tham mưu hướng dẫn, điều phối, thống nhất quản lý, chỉ đạo, tổng kết, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác tham mưu trong CAND. Tổ chức triển khai nghiêm túc và có hiệu quả chế độ thông tin, báo cáo, thống kê; phát huy vai trò của Trung tâm thông tin chỉ huy, giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xử lý và giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ, việc phức tạp xảy ra. Tiếp tục tham mưu triển khai xây dựng Công an cấp huyện, cấp xã vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bốn là, tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng đơn vị thật sự trong sạch, vững mạnh. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thực, thẳng thắn; nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tinh thông nghiệp vụ; nhạy bén, sắc sảo trong phân tích, đánh giá tình hình; tận tụy, say mê, tâm huyết với công việc; sáng tạo trong tư duy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Ban Biên tập
Cổng TTĐT BCA

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây