Chủ động, nêu gương, kỷ cương

CÔNG AN HUYỆN PHÙ MỸ: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HCM LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Thứ ba - 29/03/2022 16:32 281 0
Ngày 25/3/2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an huyện Phù Mỹ đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự và chỉ đạo tại Đại hội có đại diện Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Phù Mỹ, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Định và sự có mặt của Bí thư các đơn vị Đoàn kết nghĩa, toàn thể đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở Công an huyện.
CÔNG AN HUYỆN PHÙ MỸ: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HCM LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2022 - 2027
Theo chương trình, Đại hội diễn ra 02 phiên, phiên thứ nhất vào chiều ngày 24/3/2022, phiên thứ hai vào sáng ngày 25/3/2022. Đại hội đã tiến hành theo đúng nội dung, chương trình, kịch bản đề ra. Việc điều hành của Đoàn Chủ tịch có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo, bám sát kịch bản; công tác điều hành bầu cử đảm bảo đúng quy chế bầu cử theo Điều lệ Đoàn, các văn bản hướng dẫn của Đoàn cấp trên. Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2027, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở khóa IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và báo cáo tổng hợp kết quả góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phù Mỹ, lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tại đại hội, các Đại biểu đã phát biểu tham luận, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, đưa ra phương hướng hoạt động và nhất trí thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 
000 pm
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đoàn TNSC Hồ Chí Minh Công an huyện Phù Mỹ lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trung tá Nguyễn Phương Thái – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an huyện và đồng chí Trần Thế Hiệp – Phó Bí thư Huyện Đoàn Phù Mỹ ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Công an huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra, đồng thời cũng đã chỉ ra nhưng tồn tại, hạn chế cần khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới. Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đồng chí Trung tá Nguyễn Phương Thái đã khái quát kết quả đạt được nổi bật của công tác Đoàn trên hai khía cạnh lớn:
Một là, nhiệt huyết tuổi trẻ, phong trào thanh niên phục vụ nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an huyện. Đây là vấn đề quan trọng quyết định đối với phong trào của Đoàn Công an huyện vì đặc thù công tác của lực lượng phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện và thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an về bảo vệ an ninh, trật tự. Lực lượng đoàn viên, thanh niên có mặt ở tất cả các đội nghiệp vụ, tham gia vào các lĩnh vực công tác Công an, vì vậy, mỗi đoàn viên, thanh niên đã lan tỏa tính xung kích, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm, dũng cảm, mưu trí, đức hy sinh của thanh niên Công an đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ đơn vị trong thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, đóng góp rất to lớn cho đơn vị trong hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện giao. Tất cả các khâu yếu, việc khó, gian khổ, đoàn viên, thanh niên đều hăng hái đi đầu, đặc biệt đối với huyện Phù Mỹ trong những năm qua vấn đề an ninh nông thôn, cưỡng chế hết sức phức tạp; tham gia phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện 02 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, quản lý, cấp căn cước công dân; phòng, chống tội phạm... Tinh thần sẵn sàng chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức khi được phân công về cấp cơ sở là xã, thị trấn. Đây là vấn đề mới, là vấn đề khó đối với những người đi tiên phong, đi đầu trong đặt “hòn đá tảng” cho quá trình phát triển về sau.

Hai là, tổ chức và tham gia các hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên xây dựng quê hương, đất nước. Ban Chấp hành Đoàn cơ sở khóa IX đã bám sát, cụ thể hóa Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Huyện Đoàn Phù Mỹ thành các hoạt động, phong trào thanh niên cụ thể phù hợp với đặc thù, điều kiện của lực lượng Công an huyện để tham gia tích cực vào phong trào thanh niên của địa phương, góp phần xây dựng phong trào trên địa bàn ngày càng vững mạnh, đa dạng màu sắc. Qua tham gia các hoạt động, phong trào của Huyện Đoàn, Đoàn cơ sở đã không ngừng trưởng thành toàn diện, đưa hình ảnh, bản chất gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an vào trong lòng nhân dân, góp phần thực hiện phong trào “Xây dựng người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
 
5
Các đại biểu dự đại hội.

 
Thanh niên là rường cột của nước nhà, đoàn viên, thanh niên luôn nhận được sự quan tâm, kỳ vọng lớn lao của Đảng và Nhà nước, là lực lượng tin cậy, xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Công an huyện đã khẳng định: Đầu tư, chăm lo, phát triển đoàn viên, thanh niên nói chung, thanh niên Công an nhân dân nói riêng là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và xây dựng cơ quan, đơn vị. Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Đoàn Công an huyện, ngoài các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, đồng chí lưu ý thêm một số vấn đề đề nghị Ban Chấp hành khóa mới quan tâm trong tổ chức thực hiện: Phải có cách làm để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn thành các Chương trình, Kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc thù, đặc điểm và điều kiện công tác của Đoàn viên thanh niên, đặc biệt là phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại; nghiên cứu đổi mới phương pháp tổ chức và hoạt động để công tác Đoàn, phong trào thanh niên ngày càng lôi cuốn đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực, hiệu quả. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, có giải pháp, biện pháp phòng ngừa tốt những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Tuyệt đối không để xảy ra “tình trạng nhạt Đảng, khô Đoàn” trong đoàn viên, thanh niên Công an huyện như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022. Xây dựng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Công an huyện phải xác định hướng tới phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng phong trào Đoàn của địa phương ngày càng vững mạnh, tức là Đoàn trong lực lượng Công an và “sắc màu” Công an trong phong trào Đoàn. Phải phát huy được vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh niên. Thực hiện tốt công tác Đoàn vụ theo hướng dẫn, chỉ đạo của Đoàn cấp trên.
7
Ban Chấp hành khóa mới

Trong khuôn khổ chương trình, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, phát huy trí tuệ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 07 đồng chí có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, sức khỏe, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên toàn đơn vị. Đại hội tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đoàn cơ sở tại Đại hội và Ban Chấp hành khóa mới tiến hành họp phiên họp thứ nhất bầu Phó Bí thư Đoàn cơ sở khóa X, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phù Mỹ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo chỉ tiêu được Đoàn cấp trên phân bổ.
 

Tác giả bài viết: Minh Luận - CAH Phù Mỹ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây