Chủ động, nêu gương, kỷ cương

Viết tiếp những chiến công thầm lặng.

Thứ tư - 26/05/2021 16:14 1.079 0
Cách đây hơn 50 năm, ngày 28/5/1967, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn đã ký Quyết định số 295/QĐ-BCA thành lập Ban Thanh tra Bộ Công an. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự ra đời chính thức của lực lượng Thanh tra CAND và từ đó đến nay, ngày 28/5 hằng năm được coi là Ngày truyền thống của lực lượng Thanh tra Công an nhân dân (CAND).
Công bố Quyết định kiểm tra “Việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng” đối với Công an huyện An lão
Công bố Quyết định kiểm tra “Việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng” đối với Công an huyện An lão
        Trải qua 54 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành (28/5/1967 - 28/5/2021), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, được nhân dân tin yêu, giúp đỡ, các bộ, ban, ngành, địa phương phối hợp, Thanh tra CAND đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra CAND ngày càng được bổ sung, hoàn thiện, hệ thống tổ chức phát triển liên tục, sâu rộng từ Bộ đến Công an các cấp, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự (ANTT), xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
        Thực hiện chủ trương của Bộ, Ban Thanh tra Ty Công an Nghĩa Bình chính thức được thành ngày 20/12/1981 lập theo Quyết định số 110/QĐ-BNV của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).
      Tháng 6/1989, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc chia tách tỉnh Nghĩa Bình thành 02 tỉnh: Bình Định và Quãng Ngãi, Ban Thanh tra của Ty Công an cũng được chia tách lại theo đơn vị mới.  Ngày 04/10/1990,  căn cứ Quyết định số 158/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ, Ban Thanh tra được đổi tên thành Thanh tra Công an tỉnh.
          Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, sự chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương, Thanh tra Công an tỉnh Bình Định từng bước lớn mạnh về mọi mặt. Công tác thanh tra đã có nhiều đóng góp tích cực, quan trọng góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh; củng cố lòng tin của nhân dân đối với lực lượng Công an; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an và lực quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
       Tuy không phải đối mặt với những hiểm nguy như lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND, nhưng trong từng lĩnh vực công tác thanh tra đều vấp phải không ít khó khăn, thách thức, kể cả cám dỗ, cán bộ Thanh tra luôn thể hiện có bản lĩnh vững vàng, đạo đức, năng lực, trách nhiệm để đảm bảo kết luận thanh tra chính xác, trung thực, khách quan, toàn diện...
        Trong những năm qua, lực lượng Thanh tra Công an tỉnh đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quản lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương, do đó đã hạn chế được tình trạng đơn thư tồn đọng, vượt cấp, kéo dài, tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an. Chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên rõ rệt, nhiều vụ việc khiếu tố phức tạp, nghiêm trọng được xác minh, kết luận, kiến nghị xử lý và giải quyết dứt điểm. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện, kiến nghị xử lý nhiều trường hợp sai phạm, đồng thời đã minh oan, khôi phục lợi ích hợp pháp cho nhiều tập thể, cá nhân bị khiếu tố sai, góp phần ổn định đoàn kết nội bộ, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.
        Trong công tác tiếp công dân, CBCS Thanh tra Công an tỉnh không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực, hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân; xây dựng thái độ khiêm tốn, lịch sự, hòa nhã, gần gũi, lắng nghe, cầu thị, giữ đúng lễ tiết tác phong của người CAND trong giao tiếp, làm việc với nhân dân. Nhờ đó, những bức xúc của người dân luôn được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, thấu tình đạt lý, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định của pháp luật, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân và phát huy dân chủ cơ sở.   
Đoàn đại biểu Chi bộ thanh tra dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Đoàn đại biểu Chi bộ thanh tra dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh
lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
       Công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh tham mưu thực hiện hoàn thành tất cả các chuyên đề thanh tra theo chỉ đạo của Bộ Công an, Thanh tra Công an tỉnh còn chủ động tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tổ chức nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra đối với một số lĩnh vực công tác “nổi cộm”. Qua đó, đã góp phần quan trọng nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn tình; đồng thời phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, chấn chỉnh có hiệu quả những thiếu sót, tồn tại, đề xuất kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp tập thể, cá nhân CBCS Công an sai phạm.
        Là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công an tỉnh, Thanh tra Công an tỉnh đã tích cực chủ động tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống tham nhũng; đề xuất triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ, đồng thời thực hiện có hiệu quả chức năng hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng gắn với kiểm tra trách nhiệm đối với thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương.
      Công tác xây dựng lực lượng thanh tra có bước phát triển, biên chế, tổ chức bộ máy được củng cố kiện toàn, cơ bản đã đáp ứng được với yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.  Đội ngũ cán bộ chiến sỹ được đào tạo cơ bản, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu trong hoạt động của tổ chức Thanh tra CAND.  Mỗi cán bộ chiến sỹ Thanh tra Công an tỉnh luôn nỗ lực, cố gắng hết mình, thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh "là tai mắt của trên, là người bạn của dưới", không chùn bước trước mọi khó khăn thử thách.
       Ghi nhận những thành tích, đóng góp của lực lượng Thanh tra Công an tỉnh, trong những năm qua, Thanh tra Công an tỉnh Bình Định đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công Hạng nhất (năm 1996), Thanh tra Chính phủ tặng  Bằng khen (năm 2005), Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2012) và nhiều Bằng khen, Giấy khen của Tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, của Bộ Công an, Thanh tra Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh. Nhiều năm liền, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”; Chi bộ Thanh tra nhiều năm liền đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”; các tổ chức Chi hội phụ nữ, chi đoàn thanh niên của đơn vị đều được công nhận “Xuất sắc”, “Vững mạnh”. Những phần thưởng cao quý, những danh hiệu thi đua hàng năm và nhiều Bằng khen, Giấy khen của lãnh đạo các cấp tặng thưởng cho tập thể, cá nhân đã minh chứng cho những đóng góp thầm lặng của lực lượng Thanh tra Công an tỉnh.
       Trải qua 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, lực lượng Thanh tra Công an Bình Định đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Trong đó, sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh mà trực tiếp là của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh; sự quan tâm hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra Bộ Công an là nhân tố quyết định hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra. Mọi hoạt động thanh tra CAND đều phải quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị nhằm mục đích phục vụ sự nghiệp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh. Đặc biệt, luôn quán triệt, nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm tích cực, chủ động phòng ngừa, phát huy nhân tố tích cực, phát hiện và xử lý nghiêm minh sai phạm là yếu tố bảo đảm sự thực hiện chuẩn mực trong mục đích thanh tra, bảo đảm kết luận, kiến nghị thanh tra được thực hiện nghiêm túc. Cùng với đó, lực lượng Thanh tra Công tỉnh luôn phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, ngành, địa phương và nhân dân là nhân tố phát huy sức mạnh tổng hợp trong hoạt động thanh tra.
        Trước yêu cầu nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và của Ngành tin tưởng giao phó, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ chiến sỹ Thanh tra cần luôn xác định rõ trách nhiệm của mình, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cán bộ đi trước, không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, nghiệp vụ chuyên môn và tính thực tiễn trong công tác, phát huy tính sáng tạo, phát triển trong điều kiện mới, xây dựng lực lượng Thanh tra Công an tỉnh nhà ngày càng trong sạch, vững mạnh, tô thắm truyền thống của lực lượng Thanh tra Công an nhân dân Việt Nam.
Thu Sương

Tác giả bài viết: Thu Sương

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây