Logo CAND

Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Thứ hai - 21/11/2022 09:44 303 0
Để tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm ngăn chặn hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép trên địa bàn tỉnh, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các lễ hội đầu năm; Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; chủ động công tác tuyên truyền tới từng thôn, làng, tổ dân phố, khu dân cư và tổ chức các cuộc vận động quần chúng Nhân dân tham gia tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đấu tranh, tố giác, phát giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
Ảnh: Một trường hợp sử dụng pháo nổ trong tết Tân Sửu đã bị xử phạt hành chính.
Ảnh: Một trường hợp sử dụng pháo nổ trong tết Tân Sửu đã bị xử phạt hành chính.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, kịp thời phát hiện phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật nói chung và hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ gây ra. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức thu gom, tiếp nhận, phân loại chuyển giao xử lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do các cơ quan, tổ chức, cá nhân giao nộp theo đúng quy định. Phối hợp Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp trong điều tra, tổ chức xét xử nghiêm minh các vụ án sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định tiếp tục tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, cũng như nguy cơ, tác hại của việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; các hành vi bị nghiêm cấm; các loại pháo được sử dụng, trường hợp được sử dụng, điều kiện được sử dụng; các biện pháp xử lý của cơ quan chức năng đối với các hành vi vi phạm... để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật. Kịp thời đưa tin, bài nêu gương, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép.

Sở Tư pháp theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh chỉ đạo và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giáo viên, cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tổ chức cho học sinh, sinh viên cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép; có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với học sinh, sinh viên vi phạm.

Sở Công thương phối hợp với cơ quan chức năng cường tuyên truyền, kiểm tra việc quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ở các doanh nghiệp có hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp làm thất thoát vật liệu nổ công nghiệp.

Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kết hợp tuyên truyền các cơ sở kinh doanh, quầy tạp hóa, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại cam kết không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm như khu vực tàu thuyền thường xuyên ra vào, cảng biển, tuyến đường biển; đặc biệt chú ý các tàu thuyền buôn bán có quan hệ tiếp xúc với các tàu nước ngoài để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo theo quy định; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động xuất - nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển hàng hóa qua cảng biển và vận động người dân sống khu vực ven tuyến biển, ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường quản lý, kiểm tra, hướng dẫn việc bảo quản, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thuộc đối tượng đơn vị được phép trang bị theo quy định; phối hợp với các ngành, các địa phương trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tổ chức tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo thẩm quyền. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc vận chuyển, tổ chức bắn pháo hoa nổ vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra Công an các cấp trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định pháp luật, phục vụ công tác phòng ngừa, răn đe, giáo dục chung.


Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Măt trân Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động các thành viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tổ chức cho các thành viên, hội viên, đoàn viên cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép, đồng thời vận động người thân trong gia đình không vi phạm, nhất là không chế tạo, sử dụng súng săn, súng tự chế, vật liệu nổ và đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với tổ chức vận động Nhân dân tích cực tham gia, phát hiện, đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm và tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

         
UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ đặc điểm, tình hình địa bàn để triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ các giải pháp về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân; phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn với thực hiện vận động Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm và tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn quản lý. Phát động phong trào thi đua và ký cam kết thực hiện giữa các địa phương cấp xã trong công tác chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước ở địa bàn khi có vụ việc vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, nhất là để xảy ra tình hình đốt pháo nổ trái phép trên địa bàn.

Tác giả bài viết: Thiên Trúc - BTC Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây