Logo CAND

Cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thứ sáu - 21/10/2022 16:29 329 0
2022 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, nên việc tạo sức bật từ những kết quả công tác của năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tạo tiền đề, tiềm lực và niềm tin để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.
Sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy đã khẩn trương ban hành, tổ chức thực hiện tốt Chương trình làm việc toàn khóa và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XX, bảo đảm đúng quy định của Trung ương, phù hợp với thực tiễn địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã khẩn trương chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 kịp thời, chặt chẽ để tạo sự đồng thuận, đồng tâm, nhất trí, quyết tâm trong toàn Đảng bộ và Nhân dân trong quá trình thực hiện.

Bám sát các văn kiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành 07 chương trình hành động để cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đạt kết quả cao nhất.

Ưu tiên hàng đầu là tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên giai đoạn 2020-2025; phát triển du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2020 - 2025; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025; cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 - 2025; phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025.


Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025 là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên giai đoạn 2020-2025. Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá này, trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh đề ra rất nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Xác định đảng viên là hạt nhân của chi bộ, đồng thời xác định đạo đức là cốt lõi của đảng viên; nêu cao tinh thần tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

         
Cùng với đó, thực hiện quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Trong đó coi trọng phòng ngừa, lấy “xây” là chính, kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với đột xuất theo chuyên đề và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, “tự soi, tự sửa” của tổ chức Đảng và đảng viên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, đặc biệt là ở các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, nơi có nhiều bức xúc nổi cộm, dư luận quan tâm.

         
Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp này sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên giai đoạn 2020-2025, xây dựng tỉnh ta ngày càng phát triển.

         
Nghị quyết của Đảng là kết tinh trí tuệ, sức sáng tạo và niềm tin của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Để Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 trở thành hiện thực, năm 2023 các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh cần bám sát các chỉ tiêu trong chương trình hành động, nghị quyết, rà soát nội dung những nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến nay của địa phương, cơ quan, đơn vị mình, từ đó tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

         
Cần phải xác định, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ rất quan trọng, tiến hành xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Trên tinh thần đó, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần phải hành động xuyên suốt trong thời gian đến để hiện thực hóa các mục tiêu đại hội đề ra, góp phần biến những quyết định của đại hội thành những kết quả thiết thực trong thực tiễn đời sống, góp phần xây dựng quê hương Bình Định phát triển nhanh và bền vững.

Tác giả bài viết: Thiên Trúc - BTC Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây